Informācija par publicējošo kapitālsabiedrību
Nosaukums - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Reģ. Nr. - 40003356530
Epasts - lau.lvlau
Telefons - 67249238

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 05.10.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 94150011225002
Būvju/telpu platība - 12,80 m2
Lietošanas mērķis - Komercplatību ēkas
Līguma darbības termiņš - 02.11.2020 - 01.11.2021, 1 (viens) gads

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Novads - Smiltenes novads
Pilsēta - Smiltene
Iela - Dakteru iela
Mājas vārds/numurs - 28

Kontakti

Vārds: Zigmārs
Uzvārds: Ulmanis
Ieņemamais amats: Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Epasts: lau.lvzigmars.ulmanis
Telefons: +371 29204699

Piezīmes

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr.40003356530, organizē atklātu rakstisku izsoli par komerctelpu nomu.
Objekta izsoles sākuma cena ir 2,00 EUR/m2 bez PVN mēnesī.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var mājaslapā 
www.lau.lv sadaļā "aktualitātes", "izsoles". 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 16.oktobrim plkst. 10:00 Krustpils ielā 4, Rīgā, LV-1073, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas ēkā vai nosūtot piedāvājumu pa pastu uz minēto adresi. 
Saskaņot nekustamā īpašuma apskates laiku var iepriekš sazinoties ar Gunti Beļicki, tālr. 26524731 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00.