Informācija par publicējošo kapitālsabiedrību
Nosaukums - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Reģ. Nr. - 40003356530
Epasts - lau.lvlau
Telefons - 67249238

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 28.06.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 90440030037
Būvju/telpu platība - 10000 m2
Lietošanas mērķis - Zeme
Līguma darbības termiņš - 10.07.2019 - 09.08.2019, 1 (viens) mēnesis

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Novads - Kandavas novads
Pagasts - Cēres pagasts
Mājas vārds/numurs - Kalnāpji
Papildus informācija - Zeme smagās tehnikas novietošanai

Kontakti

Vārds: Zigmārs
Uzvārds: Ulmanis
Ieņemamais amats: Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Epasts: lau.lvzigmars.ulmanis
Telefons: +371 29204699

Piezīmes

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr.40003356530, 2019.gada 9.jūlijā plkst. 10:00 Jelgavas ielā 20, Tukumā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās, rīko nekustamā īpašuma atklātu mutisko izsoli  ar augšupejošu soli. Objekta izsoles sākuma cena ir 70 EUR/ha bez PVN mēnesī.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot nekustamā īpašuma apskates laiku var Jelgavas ielā 20, Tukumā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās, darbdienās no plkst.9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar Egilu Rēdmani, tālr.29413141. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2019.gada 8.jūlijs plkst.12:00.