Informācija par publicējošo kapitālsabiedrību
Nosaukums - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Reģ. Nr. - 40003356530
Epasts - lau.lvlau
Telefons - 67249238

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 20.12.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 88010130215007
Būvju/telpu platība - 9,80 m2
Lietošanas mērķis - Komercplatību ēkas
Līguma darbības termiņš - 15.02.2019 - 14.02.2024, līdz 5 (pieci) gadi

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Novads - Talsu novads
Pilsēta - Talsi
Iela - Kārļa Mīlenbaha iela
Mājas vārds/numurs - 25

Kontakti

Vārds: Zigmārs
Uzvārds: Ulmanis
Ieņemamais amats: Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Epasts: lau.lvzigmars.ulmanis
Telefons: +371 29204699

Piezīmes

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr.40003356530, 2019.gada 15.janvārī plkst. 13:00 Kārļa Mīlenbaha ielā 25, Talsos, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Talsu ceļu rajona administrācijas telpās, rīko nekustamā īpašuma atklātu mutisko izsoli  ar augšupejošu soli. Objekta izsoles sākuma cena ir 1,85 EUR/m2 bez PVN mēnesī.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” mājas lapā sadaļā Aktualitātes-Nekustamo īpašumu nomas izsoles, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot nekustamā īpašuma apskates laiku var Kārļa Mīlenbaha ielā 25, Talsos, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Talsu ceļu rajona administrācijas telpās, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar Andri Kondrātu, tālr.26387793. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2019.gada 14.janvāris plkst.10:00.