Panākts mierizlīgums par būvdarbiem ēkā Pils ielā 2

01.02.2019

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” noslēgusi izlīgumu ar pilnsabiedrību “PMK un BBA” vairākus gadus ilgušajā tiesvedībā par būvdarbiem ēkā Pils ielā 2. Mierizlīgums ir iesniegts apstiprināšanai tiesā, kuras lēmums tiks pasludināts 5. februārī, informē VNĪ Juridiskās pārvaldes direktors Ojārs Valkers.

VNĪ un pilnsabiedrības “PMK un BBA” vienošanās paredz, ka strīdus puses izbeidz iepriekš noslēgto līgumu uz savstarpējās vienošanās pamata, VNĪ norēķinās ar būvnieku par izpildītajiem būvdarbiem, savukārt būvnieks sedz komunālo pakalpojumu izmaksas, kā arī atsakās no zaudējumu piedziņas un samazina savu atlīdzību par objektā veikto būvdarbu daļu 33 500,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā.

“Mēs esam pārliecināti, ka ir panākts labākais risinājums valsts interesēs, kas radīs skaidrību ar ēkas Pils ielā 2 rekonstrukciju, un VNĪ varēs sākt strādāt pie atbilstošākā nama tālākās izmantošanas risinājuma,” uzsvēra Juridiskās pārvaldes direktors.

Ēku Pils ielā 2 ir plānots iekonservēt līdz brīdim, kamēr būs skaidra tās tālāka izmantošana un atrasti rekonstrukcijai nepieciešamie finanšu līdzekļi. Būvdarbu laikā namā līdz 2018. gada beigām ieguldīti 1,59 miljoni eiro. Ēka atrodas Finanšu ministrijas īpašumā, tādēļ to var izmantot valsts iestāžu un Eiropas institūciju vajadzībām.

“Īpašums tiks izmantots valsts vai sabiedrisko funkciju nodrošināšanai. Ēku piedāvāsim nomai valsts iestādēm un Eiropas institūcijām,” skaidro Valkers.

Iepriekš Pils ielā 2 bija plānots izvietot Rakstniecības un Mūzikas muzeju, taču tā izvietošanai atrasts saimnieciski izdevīgāks risinājums, muzejam pārceļoties uz telpām vēsturiskā Vecrīgas namā Mārstaļu ielā 6.  Muzejs ir sācis veidot satura koncepciju jaunajām telpām, kuras izstrādē piedalīsies arī komponists Ēriks Ešenvalds un rakstniece Nora Ikstena.

Strīds par būvdarbiem Pils ielā 2 aizsākās aptuveni pirms diviem gadiem, kad būvdarbi noteiktajā termiņā netika pabeigti, tādēļ VNĪ līgumu ar pilnsabiedrību “PMK un BBA” lauza. Būvnieks tiesā apstrīdēja VNĪ paziņojumu par līguma vienpusēju izbeigšanu. Ņemot vērā uzsākto tiesvedību, kā arī tiesas piemēroto prasības nodrošinājuma līdzekli, turpmāki ēkas rekonstrukcijas darbi uz tiesvedības laiku tika apturēti.

VNĪ šobrīd īsteno 32 nozīmīgus attīstības projektus, kuri iekļauti programmā “100 adreses Latvijas simtgadei”, aptuveni 135 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 500 nekustamo īpašumu adresēm ar 1700 ēkām 1,2 milj. m2 platībā un vairāk nekā 4100 zemes īpašumu vairāk nekā 10 milj. m2 platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.

 

Papildu informācija medijiem:

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Korporatīvās komunikācijas daļa

E-pasts: vni.lvkomunikacija