VNĪ “PuRE-net” konferencē popularizē atbildīgu valsts nekustamā īpašuma attīstīšanu un pārvaldīšanu

12.09.2018

Stiprinot nozares eksperta tēlu un profesionalitātes paaugstināšanas nolūkos, VAS ‘’Valsts nekustamie īpašumi’’ (turpmāk - VNĪ) piedalās ikgadējā “PuRE-net” konferencē, kas šogad norisinās no 9. līdz 12. septembrim Čehijā, Prāgā. Šī gada “PuRE-net” (Public Real Estate Annual Conference) tēma veltīta valsts īpašumā esošo nekustamo īpašumu pārdošanas darījumiem un aktīvu nodošanai. 

VNĪ pārstāv Latviju starp vairāk nekā 20 Eiropas valstīm, kas ir “PuRE-net” asociācijas biedri. Vairāki VNĪ vadības pārstāvji un eksperti piedalās konferencē, lai smeltos citu valstu pieredzi, taču visatbildīgākais uzdevums ir valdes loceklei Sigitai Janvārei, kura asociācijas biedriem un konferences dalībniekiem prezentē aktivitātes valsts nekustamo īpašumu sakārtošanā, uzņēmuma nākotnes vīziju, kā arī sniedz ieskatu VNĪ nākotnes stratēģiskajos plānos.

Šogad konferences fokusā ir darījumi ar valsts īpašumiem un to nodošana citām iestādēm un pašvaldībām. Organizatori šos procesus apskata no vairākiem skatu punktiem, sākot ar vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu – kāds īpašumi ir piemēroti pārdošanai un kādi nav. Konferences uzdevums ir mācīties no veiksmīgākiem piemēriem un inovatīvām pārdošanas metodēm, kā arī apskatīt aktīvu nodošanas nosacījumus. Konferences ietvaros pirmo reizi notiek apaļa galda diskusija, kuras ietvaros notiek diskusijas par izaicinošākajiem projektiem un risinājumiem.

VNĪ mērķis ir  sabiedrības interesēs nodrošināt un efektīvi pārvaldīt nekustamos īpašumus, kas ir stratēģiski svarīgi valsts drošībai, nepieciešami valsts institūcijām valsts funkciju veikšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai, valsts vai pašvaldību administratīvās teritorijas attīstībai. Kā gādīgs valsts nekustamā īpašuma saimnieks un nozares eksperts VNĪ konferences laikā gūst ieskatu inovatīvās nekustamo īpašumu pārdošanas metodēs, kā arī dalās pieredzes stāstos par gadījumiem, kad valsts īpašumā esošie aktīvi tiek nodoti citām iestādēm vai pašvaldībām. VNĪ mērķis ir stiprināt starptautisko sadarbību, dalīties ar labo praksi, izveidot informācijas apmaiņas tīklu, kā arī gūt labās prakses piemērus no citām konferences dalībvalstīm.

Šī brīža “PuRE-net” dalībvalstis ir Austrija, Beļģija, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Īrija, Itālija, Latvija (VNĪ), Lietuva, Norvēģija, Skotija, Slovākija, Spānija, Zviedrija, Nīderlande, Turcija, Lielbritānija. Konferencē piedalās arī viesi no Kanādas un Francijas.

 “PuRE-net” tīkla uzdevums ir popularizēt, uzturēt un attīstīt Eiropas publisko nekustamo īpašumu atsauču sistēmu, kuras mērķis ir palīdzēt tās biedru organizācijām veidot savstarpējas attiecības un strādāt kopā, lai augsti efektīvi un atbildīgi izmantotu publiskos nekustamā īpašuma aktīvus.

VNĪ pārmaiņu programmas “100 adreses Latvijas simtgadei” ietvaros šobrīd īsteno 32 nozīmīgus attīstības projektus 135 milj. eiro apmērā. Uzņēmuma pārziņā ir vairāk nekā 500 ēku īpašumu 1,2 milj. m2 platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu vairāk nekā 10 milj. m2 platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100 % akcionārs ir Finanšu ministrija. VNĪ strādā 530 darbinieki.

Papildu informācija medijiem:
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Korporatīvās komunikācijas daļa

E-pasts: vni.lvkomunikacija.