VNĪ sāk izstāžu zāles ‘’Arsenāls’’ atjaunošanas priekšdarbus

04.04.2018

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) programmas ”100 adreses Latvijas valsts simtgadei” ietvaros sākusi Latvijas Nacionālās mākslas muzeja izstāžu zāles ‘’Arsenāls’’ atjaunošanas priekšdarbus – veikti būvprojekta izstrādei nepieciešamie tehniskās izpētes darbi un sagatavots projektēšanas uzdevums.

“Arsenāla” - vienas no Rīgas lielākajām un iemīļotākajām izstāžu zālēm, Rīgā, Torņa ielā 1, ēkas atjaunošanai nepieciešamos tehniskās izpētes darbus veikusi un projektēšanas uzdevumu  izstrādājusi SIA “Alberta projekts’’.

Projektēšanas uzdevumā noteikts, ka būvprojekts izstrādājams divās kārtās: pirmās kārtas ietvaros tiek izstrādāts ēkas fasādes atjaunošanas, ārējo inženiertīklu pārbūves un ēkas fasādes apgaismojuma būvprojekts, savukārt otrās kārtas ietvaros - ēkas telpu pārbūves būvprojekts atbilstoši Latvijas Nacionālā mākslas muzeja telpu lietojuma programmai.

Lai realizētu ēkas atjaunošanas un telpu pārbūves darbus atbilstoši izstrādātajam projektēšanas uzdevumā iekļautajām prasībām, ir nepieciešams papildu finansējums. Līdz šim finansējums piešķirts tehniskās izpētes darbiem, projektēšanas uzdevuma sagatavošanai un projekta izstrādei.

Pārbūves un restaurācijas darbu laikā plānots atjaunot un saglabāt Rīgas pilsētas un visas Latvijas kultūrvidei būtisku valsts nozīmes arhitektūras pieminekli - klasicisma arhitektūras paraugu. Īstenojot šo projektu, vienlaikus tiks radīti kvalitatīvi apstākļi mākslas darbu uzglabāšanai un eksponēšanai, tādējādi sekmējot sabiedrības mūžizglītības procesa attīstību un veicinot tūrisma attīstību.

Izstāžu zāle “Arsenāls” izvietota nozīmīgā arhitektūras piemineklī – 19. gadsimta 20.–30. gados krievu vēlīnā klasicisma stilā celtā muitas noliktavas ēkā jeb arsenālā, kas 1980. gadu otrajā pusē pielāgots muzeja funkcijām. Tajā glabājas 20. gadsimta otrās puses – 21. gadsimta Latvijas vizuālās mākslas krājums – vairāk nekā 28 000 vienību – gleznas, grafikas darbi, skulptūras un objekti.

Kopumā VNĪ uzsāktās programmas ”100 adreses Latvijas valsts simtgadei” ietvaros uzņēmums šobrīd īsteno 32 nozīmīgus attīstības projektus 135 milj. eiro apmērā. Uzņēmuma pārziņā ir vairāk nekā 500 ēku īpašumu 1,8 milj. m2 platībā un vairāk nekā 4100 zemes īpašumu vairāk nekā 10 milj. m2 platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija. VNĪ strādā 580 darbinieki.

 

Papildu informācija medijiem:

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Korporatīvās komunikācijas daļa

Tālr.: 67024693; 20235301

E-pasts;vni.lvkomunikacija