VNĪ pabeidzis vairāk nekā 320 gadus senā Mencendorfa nama dakstiņu jumta atjaunošanu

04.12.2017

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) pabeidzis valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Mencendorfa nama, Rīgā, Grēcinieku ielā 18, jumta seguma atjaunošanu.

Mencendorfa nama jumts bija segts ar savulaik atgūtiem māla dakstiņiem. Liela daļa no tiem laika gaitā bija neatgriezeniski bojājusies – daļa seno dakstiņu bija saplaisājuši vai nokrituši. 2017. gadā tika izlemts veikt  jumta seguma atjaunošanu un bēniņu telpu siltināšanu. Pēc pabeigtajiem darbiem jumta daļā pret Kungu ielu uz mazākās ēkas ir izvietoti senie dakstiņi, savukārt lielākās ēkas jumta nomaiņa veikta ar jauniem māla dakstiņiem, saglabājot seno jumta dakstiņu izvietošanas sistēmu un ēkas vēsturisko izskatu. Vienlaikus ar jumta nomaiņu, tika veikti arī ēkas fasādes sakopšanas darbi, akmens detaļu nostiprināšana un konservācija.             

VNĪ paveikto projektā atzinīgi vērtējusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI), savā atzinumā norādot, ka “pašreizējais ēkas jumta restaurācijas darbu risinājums un izpildījums ar Rīgas vēsturiskajiem jumtiem tipisko pieziedumu ar javu un saudzīgo vēsturisko dakstiņu izmantošanu jumta plaknē ēkai no Kungu ielas puses [..] ir vērtīgs Rīgas vēsturiskā centra jumtu ainavas retums”.

Mencendorfa namā, kas celts 1695.gadā un līdz pat 1939. gadam bijis dzīvojamais nams ar veikalu un noliktavu stāviem, šobrīd atrodas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāle. 20.gs. beigās nams atdzimis poļu firmas “PKZ” restauratoru un arhitekta Pētera Blūma vadībā. Nams ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - pašlaik Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāle. Vēsturiskajā – agrākajā dzīvojamajā ēkā atrodas vairākas valsts nozīmes vēstures liecības - fasādes dekoratīvā apdare, kā arī sienu un griestu gleznojumi. Pati ēka atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa “Vecrīgas arheoloģiskais komplekss” un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā.

 

Objekta jumta seguma atjaunošanu par aptuveni 135 tūkst. EUR veicis būvniecības uzņēmums SIA “Pro Dev”. Plānots, ka veiktie jumta seguma atjaunošanas, kā arī ēkas pārsegumu siltināšanas darbi turpmāk samazinās ēkas ekspluatācijas izmaksas.

 

Mencendorfa nama jumta atjaunošana ir tikai viens no VNĪ kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas projektiem, kuru īstenošanu iedvesmojusi Latvijas simtgade. 2016.gadā VNĪ atjaunojis trīs Raiņa un Aspazijas muzejus, Jāņa Akuratera muzeju un nesen pabeigta arī ēkas renovācija Miera ielas 58A, Rīgā, kur uz pagaidu telpām pārcēlies Jaunais Rīgas teātris. VNĪ īsteno vēl vairākus apjomīgus nacionāla līmeņa projektus – Turaidas muzejrezervāta Klaušinieku mājas restaurāciju, Muzeju krātuvju kompleksa būvniecību Pulka ielā 7, Rīgā, kur mājvietu radīs Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Nacionālās mākslas muzeja un Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzeja krājumi un tiks nodrošināti piemēroti apstākļi muzeju darbiniekiem darbam ar mākslas priekšmetu krājumu. Turpinās darbs pie Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides, Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijas Lāčplēša ielā, Rīgā, kā arī Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāles - Latvijas Fotogrāfijas muzeja rekonstrukcijas un citiem objektiem.

Kopumā VNĪ šobrīd īsteno 32 nozīmīgus attīstības projektus 135 milj. eiro apmērā.