Muzeju pārstāvji iepazīstas ar jaunā Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības gaitu

28.09.2017

28. septembrī jaunā Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības vietā Pulka ielā 8, Rīgā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) aicināti kopā pulcējās nākamie ēkas lietotāji – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM), Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzeju pārstāvji, lai dabā iepazītos ar būvprojektēšanas un būvdarbu gaitā padarīto un gūtu priekšstatu par tālākajiem soļiem jaunās krātuves tapšanā.

Klātesot arī LR Kultūras ministrijas pārstāvjiem, būvniekam “ReRe Grupa”, arhitektu birojam Krasts, kā arī citiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem, muzeju pārstāvji pārrunāja interesējošos jautājumus, kā arī iepazīties ar detalizētu ēkas plānojumu. Klātesošie izteica pārliecību, ka topošā muzeju krātuve, pēc būvniecības noslēguma, dos būtisku pienesumu Latvijas kultūras telpai.

VNĪ valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis pauda gandarījumu, ka ir rasti labākie risinājumi krājumu glabāšanai un restaurācijas darbnīcu izvietošanai un atgādināja, ka šāda mēroga un nozīmes projekts - speciāli būvēta muzeju glabātuve, ir unikāla celtne Latvijas pastāvēšanas vēsturē.

“Topošā būve pamazām ieņem aprises. Šobrīd jau varam saprast un dabā redzēt būves apjomu, kā arī iztēloties, kā šeit būs tad, kad objekts būs pabeigts”, klātesošos vidē iejusties aicināja būvuzņēmēju AS “RERE GRUPA” valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš - Āboliņš.

Atgādinām, ka 30 tūkstoši m2 lielā un tehniski sarežģītā Muzeju krātuvju kompleksa pamatakmens tika ielikts pagājušā gada augustā. Šobrīd notiek būvdarbi pamata un pirmā stāva līmenī.

Vizualizācijas autors Arhitektu birojs Krasts