Valsts drošības dienesta ēkas būvniecības darbus veiks AS “UPB”

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) informē, ka turpinās sagatavošanās darbi Valsts drošības dienesta ēkas (VDD) būvniecībai Rīgā, Brīvības gatvē 207. VDD ēkas būvniecības darbus atbilstoši “Sarma&Norde Arhitekti ” izstrādātajam projektam veiks AS “UPB”, savukārt projekta būvuzraudzību īstenos SIA “Forma 2”, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Darbības objektā tiks veiktas atbilstoši saskaņotam būvprojektam, par ko saņemtas visas nepieciešamās atļaujas. Teritorijā iespēju robežās saglabāti esošie koki, tai skaitā ozols un liepu stādījuma rinda gar Ropažu ielu. Saglabātie koki tiks pielāgoti jaunajiem apstākļiem, tiks vairota drošība apkārtējai videi un pagarināts koku mūžs. Projekta izpilde uzsākta, ņemot vērā iepriekšējās valdības 2017. gada augusta lēmumu par VDD ēkas būvniecības nepieciešamību Brīvības gatvē 207 un Saeimas rekomendāciju turpināt ieceres realizāciju, kas VNĪ kā kapitālsabiedrībai ir saistoši.

VNĪ šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Kapitālsabiedrība nodrošina nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību vairāk nekā 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1 miljona kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 16 miljonu kvadrātmetru platībā. Uzņēmums Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augsto zelta godalgu. VNĪ dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.