VNĪ turpina Latvijas – Baltkrievijas robežšķēršošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” modernizāciju

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) turpina pērn iesākto robežšķērsošanas vietu „Silene” un „Pāternieki” attīstību uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežas. Esam nodevuši būvlaukumu uzņēmējiem modernizācijas darbu veikšanai – pamata kontroles infrastruktūras – kontroles paviljonu un administratīvo ēku pārbūvei, papildu braukšanas joslu izbūvei un citu satiksmes uzlabošanas pasākumu veikšanai. Būvdarbi tiks īstenoti paralēli robežšķērsošanas vietu darbībai līdz 2020. gada beigām,” informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Katrā robežšķērsošanas vietā tuvāko mēnešu laikā tiks izbūvēts jauns autobusu pasažieru kontroles terminālis, kā arī izveidotas papildu braukšanas joslas, gājēju celiņi, mainīts ceļu segums, tādejādi uzlabojot apmeklētājiem un kontroles dienestiem darba vidi un padarot ātrāku un efektīvāku robežu šķērsošanu.

Kopumā šogad Latvijas – Baltkrievijas robežšķērsošanas vietu attīstībā tiks ieguldīti teju 4,74 miljoni eiro. Robežšķērsošanas vietā “Pāternieki” Krāslavas novada Piedrujas pagastā darbus veiks pilnsabiedrība “MMG”, līguma summa: 2,65 miljoni eiro (bez pvn), savukārt “Silenē” Daugavpils novada Skrudalienas pagastā darbus veiks piegādātāju apvienība “BA”, tās biedri SIA ”“BINDERS” un SIA “Arčers”. Līguma summa: 2,087 miljoni eiro (bez PVN). Projektu finansējuma avots – valsts budžeta dotācija.

Latvijas un Eiropas Savienības (ES) drošībai nozīmīgu objektu uzturēšana un robežu attīstīšana ir viens no VNĪ darbības virzieniem. Vienlaikus VNĪ realizē divus projektus Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam. Projektu ietvaros pērn pabeigti infrastruktūras uzlabošanas darbi abu robežu neitrālajā zonā. 2020. gadā turpinās projektu realizācija Baltkrievijas pusē, lai sasniegtu kopīgos mērķus valsts robežas infrastruktūras attīstības jomā. Vērienīgi darbi ar Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējumu šobrīd vēl notiek arī noslogotākās Latvijas Krievijas robežšķērsošanas vietas “Terehova” attīstībā – tos plānots pabeigt līdz 2020. gada nogalei, ieguldot 7,77 miljonus eiro.

VNĪ šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Attīstības jomā 2019. gadā pabeigti septiņi projekti – pabeigta ēka Kalnciema ielā 14 divu prokuratūras struktūrvienību vajadzībām, paveikti telpu Lomonosova ielā 9, Rīgā, pielāgošanas darbi Valsts probācijas dienestam, īstenota Kultūras ministrijas mājvietas – ēku kompleksa atjaunošana K. Valdemāra ielā 11A, pārbūvētas robežšķērsošanas vietas „Pāternieki” un „Silene”, atjaunota fasāde “Valsts akadēmiskā kora Latvija” mājvietai Vecrīgā, Zirgu ielā 8, kā arī ekspluatācijā nodota vērienīgā muzeju krātuve Pulka ielā. Šogad pabeigti darbi Valsts prezidenta rezidencē Jūrmalā, turpinās nozīmīgi projekti, tajā skaitā robežšķērsošanas vietu modernizācija, izstāžu zāles “Arsenāls” fasādes atjaunošanas darbi, Latvijas Okupācijas muzeja ēkas pārbūve un jaunās piebūves „Nākotnes nams” būvniecība, Jaunā Rīgas teātra vēsturiskās ēkas pārbūve Lāčplēša ielā 25, tuvojas noslēgumam vēsturiskās ēkas Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, pārbūve 10 prokuratūras struktūrvienību vajadzībām.

Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1,1 milj. kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā. VNĪ Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī iekļauts VID „Baltā saraksta” zelta līmenī. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.