VNĪ: nosolīta “Lēnu pils” Skrundas novadā

Noslēgusies VAS "Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) elektroniskā izsole “Lēnu pilij” Skrundas novadā, Nīkrāces pagastā. Īpašums pirmajā izsolē 5 dalībnieku konkurencē nosolīts par 70 300 eur, par 45 400 eur pārsniedzot izsoles sākuma cenu, informē VNĪ NĪ Nomas un pārdošanas pārvaldes direktore Anita Feldmane.

Oficiālais izsoles rezultāts e –izsoļu vietnē tiks apstiprināts 20.06. – diennakti pēc oficiālā izsoles noslēguma. Nosolītais īpašums – muižas komplekss sastāv no zemes gabala 31 006 kvadrātmetru platībā, uz kura atrodas piecas būves (kopējā platība ir 1459,1 kv.m.). Īpašums atrodas daudzveidīgu vizuāli vērtīgu ainavu ieskauts - Ventas upes ielejā. Līgums par nekustamā īpašuma iegādi tiks slēgts tuvākā mēneša laikā.

“Esam gandarīti par saņemto interesi par šī īpašuma iegādi, kas dos iespēju tā jaunai attīstībai. Pārdošanā iegūtos līdzekļus ieguldīsim valstij nepieciešamo īpašumu sakārtošanā.  Šobrīd redzam, ka, neskatoties uz pandēmijas radīto situāciju, nekustamo īpašumu tirgū rosības netrūkst. Kamēr vieni savelk jostas, tikmēr citi mērķtiecīgi īsteno ilgtermiņa plānus par nekustamā īpašuma iegādi. Īpaši aktīvas ir tieši fiziskās personas, kas, baidoties no naudas vērtības zuduma, šobrīd meklē, kur ieguldīt savus brīvos līdzekļus,” norāda A. Feldmane.

 “Lēnu pils” celta 19.gadsimta sākumā. Baronam Frīdriham fon Firksam pils kalpojusi, kā vieta medībām un atpūtai nedēļas nogalēs. Gadu gaitā ēkas cietušas no pārbūvēm. Nīkrāces pagasta padomes izziņa liecina, ka ēkas ir būvētas līdz 1940. gadam un ne no bijušā īpašnieka, ne tā mantiniekiem pieteikumi par īpašuma tiesību atjaunošanu uz ēkām vai zemi nav saņemti, tādēļ viss nekustamais īpašums ir valstij piekrītošs.

VNĪ portfelī šobrīd ir 420 ēku un būvju nekustamie īpašumi ar 1400 ēkām un aptuveni 4000 zemesgabalu. Atsavināšanai tiek virzītas ēkas, kas nav nepieciešamas valsts funkciju veikšanai, nevienai valsts institūcijai Patlaban šādi īpašumi veido 17% no kopējās portfeļa platības, kopējam īpašumu skaitam sasniedzot 148.

Šobrīd uzņēmums pārdošanā atrodas vairāk nekā 30 nekustamā īpašuma objektus Rīgā, Jūrmalā, Ventspilī, Daugavpilī un citviet Latvijā. Aktuālos nomas un pārdošanas piedāvājumus var apskatīt mājas lapā www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”. Izsoles tiek organizētas elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

VNĪ šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1,1 milj. kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā. Uzņēmums Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augsto zelta godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. VNĪ dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.