VNĪ apgrozījums 2020. gada 1. ceturksnī - 10,01 miljons eiro

“VNĪ apgrozījums 2020. gada trīs mēnešos sasniedzis 10,01 miljons eiro, tas ir, par 6,7 % jeb 0,63 miljoniem eiro lielāks nekā 2019. gada pirmajā ceturksnī,” informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

2020. gada pirmajā ceturksnī palielinājušies arī EBITDA un neto peļņas rādītāji. Salīdzinot ar 2019. gada trīs mēnešiem, EBITDA rādītājs ir palielinājies 1,8 reizes, nodrošinot neto peļņas rādītāju 1,32 miljonu eiro apmērā, pretēji zaudējumiem 0,5 miljonu eiro apmērā 2019. gada pirmajā ceturksnī.

VNĪ darbība un uzdevumu izpilde 2020. gadā norisinās saskaņā ar VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018.-2022. gadam un VNĪ darbības plānu 2020. gadam. Pirmā ceturkšņa rādītājos vēl nav redzams COVID krīzes ietekmē nomniekiem sniegtais atbalsts, pandēmijas ierobežojumu periodā atbrīvojot vai samazinot nomas maksu. Šobrīd atbalsts piešķirts 129 nomniekiem, piešķirto atlaižu kopsumma – 236 474 eiro. Jūnija sākumā tiks izskatīti nomnieku pieteikumi par atlaižu piešķiršanu nomas maksai par maiju.

“Pandēmijas radīto ierobežojumu apstākļos VNĪ īsā laikā spēja pārorientēties uz attālinātu darbu un turpināt savas darbības nepārtrauktību. Attīstības objektos darbs turpinās, tāpat mērķtiecīgi norisinās valsts pārvaldei nederīgo nekustamo īpašumu atsavināšanas plānu izpilde. Ņemot vērā iestāžu attālināto darbu un krīzes apstākļos sniegto atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksas, iespējams ieņēmumu samazinājums no nomas un apsaimniekošanas. Tomēr, neskatoties uz ārkārtas situācijas radīto ietekmi, darām visu, lai gadu noslēgtu, finanšu un nefinanšu mērķus sasniedzot plānotajā apjomā,” atklāj R. Griškevičs.

VNĪ ir viena no lielākajām kapitālsabiedrībām Latvijā, kas veic nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un attīstīšanu, kā arī nodrošina valsts institūcijas ar publisko funkciju veikšanai nepieciešamajām telpām. VNĪ ir lielākā pieredze valstī kultūrvēsturisko un stratēģiskas nozīmes nekustamo īpašumu pārvaldībā un attīstībā, sniedzot ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un pilsētvides veidošanā, reģionu attīstībā, kā arī valstij nepieciešamo stratēģiskas nozīmes infrastruktūras objektu izveidē un uzturēšanā.

VNĪ kā privāto tiesību subjekts veic komercdarbību un kā publisko tiesību subjekts nodrošina normatīvajos aktos deleģēto valsts pārvaldes funkciju izpildi. Savā darbībā VNĪ īsteno ar Ministru kabineta 2006. gada 9. maija rīkojumu Nr. 319 „Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju” apstiprināto valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju. VNĪ sadarbībā ar Finanšu ministriju veic attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu projektu un citu Ministru kabinetā izskatāmu dokumentu projektu izstrādi un īstenošanu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas jomā.

VNĪ šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Lielākie būvniecības stadijā esošie attīstības projekti šobrīd ir Latvijas Okupācijas muzeja un jaunās piebūves „Nākotnes nams” būvniecība, Jaunā Rīgas teātra vēsturiskās ēkas atjaunošana Lāčplēša ielā 25, Rīgā, fasādes atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana Dailes teātra ēkai Brīvības ielā 75, Rīgā, kā arī infrastruktūras sakārtošana robežšķērsošanas vietās “Terehova”, “Pāternieki” un “Silene”. Noslēgumam tuvojas bijušās policijas ēkas Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, pārbūve 10 prokuratūras struktūrvienību vajadzībām.

Uzņēmums nodrošina nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību vairāk nekā 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1 miljona kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 16 miljonu kvadrātmetru platībā. VNĪ pērn Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī ir iekļauta VID „Baltā saraksta” zelta līmenī. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.