VNĪ stingri vērtēs konstatēto SIA “Pro Dev” darba drošības pārkāpumu

Konstatējot būvuzņēmēja SIA “Pro Dev” drošības pārkāpumu 14. maijā objektā Smilšu ielā 1, Rīgā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) vērsies Valsts darba inspekcijā (VDI) un pieprasījis skaidrojumu būvuzņēmējam SIA “Pro Dev”. Saistībā ar fiksēto pārkāpumu, VNĪ rīkosies saskaņā ar VDI slēdzienu un atbilstoši pielietos līgumā ar būvnieku paredzētās soda sankcijas. Arī turpmāk bez atlaidēm vērsīsimies pret jebkuriem būvuzņēmēju pārkāpumiem darba drošības jomā”, norāda VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Uzreiz pēc tam, kad VNĪ konstatējis SIA “Pro Dev” darba drošības pārkāpumu, kapitālsabiedrība vērsusies ar iesniegumu Valsts darba inspekcijā, lūdzot izvērtēt iespējamo pārkāpumu atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā, kā arī lūgts VDI veikt pastiprinātu kontroli objektā Smilšu ielā 1, Rīgā Līguma darbības periodā.

Uzņēmējs SIA “Pro Dev” VNĪ skaidrojot situāciju informējis, ka “visiem darbiniekiem veikta darba drošības prasību instruktāža, sakabes no pieciem uz jumta esošiem darbiniekiem neizmantoja divi darbinieki.  SIA “Pro Dev” norāda, ka objektā piesaistījis SIA “Sunstar Group” darba aizsardzības speciālistus un būvnieks uzsācis iekšējo pārbaudi par iespējamo pārkāpumu.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvdarbu veicējam SIA “PRO DEV” ir pienākums organizēt darba aizsardzības prasību ievērošanu. Darbu augstumā atļauts veikt tikai ar piemērotu un normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām atbilstošu aprīkojumu, kā arī izmantojot kolektīvos aizsardzības līdzekļus, kas novērš darba augstumā riskus. VNĪ sasauktajā būvsapulcē ar SIA “Pro Dev” konstatētais darba drošības pārkāpums nekavējoties pārrunāts un uzņēmumam pieprasīts iesniegt skaidrojumu. Tāpat atbilstoši līgumam no SIA “PRO DEV”  tiks prasīts līgumsods 0,1% apmērā no līgumcenas par katru noteikuma neievērošanas dienu, noslēgtais līgums ir par 637 438,72 euro.

“Kapitālsabiedrība visos objektos veic pastiprinātu drošības kontroli. VNĪ pastiprināti uzrauga darba drošības principu ievērošanu visos tā pārvaldībā esošajos objektos, nepieļaujot atlaides darba drošības jomā un ir stiprinājis uzņēmuma iekšējo kapacitāti darba drošības uzraudzībā. Pēdējā pusgada laikā veiktas vairāk kā 70 pārbaudes, kuru rezultātā atklāti dažādi pārkāpumi, kurus būvniekiem uzdots novērst. Arī turpmāk bez atlaidēm vērsīsimies pret jebkuriem būvuzņēmēju pārkāpumiem darba drošības jomā”, atklāj Renārs Griškevičs.

Šodien, 15.maijā  objektā papildus pārbaudi veiks VNĪ būvdarbu darba aizsardzības speciālists un uzņēmēja atbildīgais darba aizsardzības koordinators SIA “Sunstar Group”, jo īpaši pārbaudot uz ēkas jumta uzstādītā kolektīvā darba aizsardzības līdzekļu – sastatņu, atbilstību Ministru kabineta noteikumiem Nr.143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”. Tāpat veikta atkārtota instruktāža par darba drošības jautājumiem VNĪ uzņēmuma iekšienē un veikta iekšējā izvērtēšana. Saistībā ar minēto situāciju nekavējoties izvērtēts atbildīgā projektu vadītāja skaidrojums, un ņemot vērā, ka darba drošības jautājumos pastiprinātas prasības tiek piemērotas arī kapitālsabiedrības iekšienē, ar minēto darbinieku darba tiesiskās attiecības izbeigtas.

Līdz ārpakalpojuma darba aizsardzības jomā nodrošināšanai Smilšu ielā 1, Rīgā, līdz ar būvdarbu uzsākšanu katru dienu objektā klātienē darba aizsardzības prasību ievērošanu nodrošinās VNĪ būvdarbu darba aizsardzības speciālists.

VNĪ ir valsts kapitālsabiedrība, kas nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1,1 milj. kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā. VNĪ pērn Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī iekļauts VID „Baltā saraksta” zelta līmenī. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.