Aicinām nomniekus kopā pārskatīt pakalpojumu grozu nākamajam gadam!

Agra Saviela, nekustamā īpašuma portfeļa vadības pārvaldes direktore.  

Lai savlaicīgi plānotu 2021.gada budžetu un izveidotu efektīvāko nekustamā īpašuma apsaimniekošanas plānu, aicinām publiskā sektora klientus kopā pārskatīt papildus pakalpojumu grozu nākamajam gadam.  

Īpašuma pārvaldīšana ir stratēģiska un saimnieciska rīcība ilgtermiņā, tāpēc ir svarīgi laikus pārrunāt attīstības iespējas un vienoties par Jums izdevīgāko pārvaldīšanas aktivitāšu plānu. Izprotam valstī izsludināto ārkārtas situāciju un to, ka papildu finansējuma piesaiste nekustamā īpašuma un telpu uzturēšanai var sagādāt grūtības, kopā ar Jums esam gatavi pārskatīt papildu pakalpojumu klāstu, un rast Jums labāko iespējamo risinājumu! 

Marta mēnesī VNĪ nosūtīja Jums detalizētu skaidrojumu par nomas maksas un papildu pakalpojumu maksas izmaiņām 2021.gadam, lai Jums, atbilstoši valsts budžeta sagatavošanas grafikam, būtu iespēja plānot papildu finansējuma piesaisti.  

Mūsu publiskā sektora klienti pārstāv dažādas nozares, tiem ir dažādas vajadzības un iespējas, tāpēc juridiskā ietvara robežās, arī Jūsu izmaksas izvērtējam individuāli. Tas nozīmē, ka Jūsu lietoto nekustamo īpašumu uzturēšanas izmaksas var pieaugt, un atsevišķos gadījumos var samazināties.  

Lai nekustamais īpašums kalpotu pēc iespējas ilgāk, kā arī, lai veiksmīgi ilgtermiņā to pārvaldītu un attīstītu, VNĪ rūpējas gan par savlaicīgu inženiertīklu, iekārtu un sistēmu apkopi, gan par pašas ēkas uzturēšanu.  Efektīvākai īpašumu pārvaldīšanai ilgtermiņā tiek noteikta minimālā nomas maksa, lai pilnībā nosegtu ēkas uzturēšanu.  

Nomas maksu veido vairākas daļas -  īpašuma uzturēšanas izmaksas, uzkrājuma komponente kārtējiem un kapitālajiem remontdarbiem un administratīvās izmaksas. Papildus nomas maksai tiek aprēķināti maksājumi par nekustamā īpašuma nodokli un apdrošināšanu.  

Uzturēšanas izmaksas veido Jūsu individuālais apsaimniekošanas plāns un tajā ietvertie pamata un papildu pakalpojumi. Pamata pakalpojumi ir būtiski ēkas ilgtermiņa uzturēšanai un tie ietver iekārtu, tai skaitā liftu, inženiertīklu, ugunsdrošības sistēmu, tehniskās apsardzes sistēmu, būves konstruktīvo elementu uzturēšana un remontu, kā arī teritorijas uzkopšana.   

Savukārt papildu pakalpojumi ietver apsardzi, telpu uzkopšanu, piekļuves kontroles sistēmu un citu individuālu sistēmu nodrošināšanu. Šī ir sadaļa, kuras ietvaros, kopā veidojot apsaimniekošanas pasākumu plānu nākamajam gadam,  varam palīdzēt Jums ietaupīt. Piemēram, fizisko apsardzi telpās aizstājot ar tehniskiem risinājumiem vai pielāgojot telpu uzkopšanas biežumu un apjomu Jūsu darba ritmam.  

Uzkrājumus veicam, lai laicīgi un pieejamā finansējuma apmērā būtu iespējams veikt gan sīkos remontdarbus, gan plānot nepieciešamos nākotnes ieguldījumus īpašumā koplietošanas telpu remonts, inženiertehnisko sistēmu, jumta un citu ēkas konstruktīvo elementu nomaiņa, tai skaitā ēkas fasādes atjaunošana. 

Savukārt, ja darbus nepieciešams veikt steidzami, bet Jums nav šāda uzkrājuma un nav arī iespējas novirzīt papildu finansējumu, tad iespējams cits risinājums. Mēs veicam nepieciešamos darbus, ieguldot nekustamā īpašumā, bet Jums ir iespēja ilgākā laika posmā atmaksāt ieguldītos līdzekļus.  

Nomas maksu un papildu pakalpojumu izmaksas publiskā sektora klientiem pārskatām ik gadu, saskaņā “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumiem”, ko 2018.gada 20.februārī apstiprinājis Ministru kabinets. Sarunai par pakalpojumu grozu pārskatīšanu nākamajam gadam klienti ir aicināti vērsties pie sava VNĪ nekustamā īpašuma vadītāja. Citos jautājumos saistībā ar īpašuma apsaimniekošanu aicinām izmantot 24/7 klientu atbalstu, zvanot uz bezmaksas tālruni 80002000 vai rakstot e-pastu uz vni.lvatbalsts.