Darbu beigusi līdzšinējā VNĪ valdes locekļa atlases konkursa nominācijas komisija

Novembrī izsludinātais atklātais konkurss uz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekļa amatu beidzies bez rezultāta - nominācijas komisija pieņēmusi lēmumu par kandidātu novērtēšanas procesa pārtraukšanu.

2019. gada nogalē notika VNĪ valdes locekļa atlases konkursa nominācijas komisijas gala sēde, kurā nominācijas komisija pieņēma lēmumu pārtraukt kandidātu novērtēšanas procesu un darbu komisijas esošajā sastāvā uzskatīt par pabeigtu, informējot par to VNĪ padomi.

VNĪ turpina nodrošināt kapitālsabiedrības valdes darba nepārtrauktību. Jaunais valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs darbu uzņēmumā uzsāka 2020. gada 6. janvārī. VNĪ valdē darbu turpina arī valdes locekļi – Andris Vārna, Jānis Ivanovskis-Pigits un Ojārs Valkers.

Valdei noteiktās padomes prioritātes ir nemainīgas – VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018.-2022. gadam ieviešanas turpināšana, tajā skaitā mūsdienīgas un uz klientu orientētas darba vides veidošana valsts pārvaldē, digitālie un inovatīvie risinājumi nekustamo īpašumu jomā publiskajā sektorā. Uzņēmuma operatīvā darbība rit netraucēti, procesu pilnveidošana turpinās saskaņā ar uzņēmuma stratēģijā plānoto.

Pēc izmaiņām VNĪ padomes sastāvā 2019. gada nogalē, kamēr publiskā konkursa kārtībā tiks izraudzīti citi kandidāti, VNĪ padomes priekšsēdētāja amatā šobrīd strādā Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons un VNĪ padomes locekles amatā - Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja Ieva Braunfelde.

VNĪ šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1,1 milj. kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā