VNĪ turpina Latvijas – Baltkrievijas robežšķēršošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” attīstību

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) turpina pērn iesākto robežšķērsošanas vietu „Silene” un „Pāternieki” attīstību uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežas. Šogad notiks pamata kontroles infrastruktūras un ēku pārbūve, kā arī papildu braukšanas joslu izbūve un citi satiksmes uzlabošanas pasākumi, kopumā ieguldot teju 4,74 miljonus eiro, informē VNĪ valdes loceklis Jānis Ivanovskis-Pigits.

“Turpināsim pērn iesākto robežšķērsošanas vietu modernizāciju. Lai robežu šķērsošanu padarītu ātrāku un ērtāku, tiks pārbūvēti esošie un izbūvēti jauni kontroles paviljoni, pārbūvētas nojumes. Katrā robežšķērsošanas vietā tiks izbūvēts autobusu pasažieru kontroles terminālis, kā arī izveidotas papildu braukšanas joslas, gājēju celiņi, mainīts ceļu segums, tādejādi uzlabojot apmeklētājiem un kontroles dienestiem darba vidi. Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2020. gada beigām,” norāda VNĪ valdes loceklis Jānis Ivanovskis-Pigits.

Robežšķērsošanas vietā “Pāternieki” Krāslavas novada Piedrujas pagastā darbus veiks pilnsabiedrība “MMG”, līguma summa: 2,65 miljoni eiro (bez pvn), savukārt “Silenē” Daugavpils novada Skrudalienas pagastā darbus veiks piegādātāju apvienība “BA”, tās biedri SIA ”“BINDERS” un SIA “Arčers”. Līguma summa: 2,087 miljoni eiro (bez PVN). Projektu finansējuma avots – valsts budžeta dotācija.

Latvijas un Eiropas Savienības (ES) drošībai nozīmīgu objektu uzturēšana un robežu attīstīšana ir viens no VNĪ darbības virzieniem. Vienlaikus VNĪ realizē divus projektus Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam. Projektu ietvaros pērn pabeigti infrastruktūras uzlabošanas darbi abu robežu neitrālajā zonā. 2020. gadā turpinās projektu realizācija Baltkrievijas pusē, lai sasniegtu kopīgos mērķus valsts robežas infrastruktūras attīstības jomā. Vērienīgi darbi ar Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējumu šobrīd vēl notiek arī noslogotākās Latvijas Krievijas robežšķērsošanas vietas “Terehova” attīstībā, būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2020. gada nogalei.

VNĪ šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Attīstības jomā 2019. gadā pabeigti septiņi projekti – pabeigta ēka Kalnciema ielā 14 divu prokuratūras struktūrvienību vajadzībām, paveikti telpu Lomonosova ielā 9, Rīgā, pielāgošanas darbi Valsts probācijas dienestam, īstenota Kultūras ministrijas mājvietas – ēku kompleksa atjaunošana K. Valdemāra ielā 11A, pārbūvētas robežšķērsošanas vietas „Pāternieki” un „Silene”, atjaunota fasāde “Valsts akadēmiskā kora Latvija” mājvietai Vecrīgā, Zirgu ielā 8, kā arī ekspluatācijā nodota vērienīgā muzeju krātuve Pulka ielā. Turpinās nozīmīgi projekti, tajā skaitā Latvijas Okupācijas muzeja ēkas pārbūves darbi un jaunās piebūves „Nākotnes nams” būvniecība, un centralizētās prokuratūras ēkas Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, pārbūve.

Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1,1 milj. kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā. VNĪ šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī iekļauts VID „Baltā saraksta” zelta līmenī. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.