Izmaiņas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” vadības komandā

2019. gada 27. decembrī valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) padome apstiprināja izmaiņas uzņēmuma valdē. 

Par valdes locekli VNĪ padome iecēla Juridiskās pārvaldes direktoru Ojāru Valkeru, kura atbildība VNĪ valdē ir informācijas tehnoloģiju, informācijas sistēmu un digitalizācijas, kā arī juridisko un iepirkumu jomu pārraudzība. Ojārs Valkers VNĪ strādā kopš 2006. gada un jau vairāk nekā desmit gadu ikdienas darbā tieši saistīts ar attiecīgajiem jautājumiem. Ojārs Valkers valdes locekļa amatā iecelts uz laiku, līdz atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks iecelts VNĪ valdes loceklis.


Līdzšinējā VNĪ valdes locekle Sigita Janvāre pēc vairāk nekā divu gadu darba no 27. decembra nolēmusi pieņemt jaunus profesionālos izaicinājumus. VNĪ padome izsaka pateicību Sigitai Janvārei par paveikto darbu un sasniegtajiem rezultātiem. Īpaši uzsverams ir viņas ieguldījums VNĪ procesu digitalizācijā, tajā skaitā pilnīga elektronisko iepirkumu sistēmas un nekustamā īpašuma elektronisko izsoļu ieviešana, būvniecības procesu digitalizācija un būves informācijas modelēšanas (BIM) ieviešana. 


Sigitas Janvāres vadībā VNĪ uzlaboti klientu apkalpošanas un pārvaldības procesi, izstrādāta un uzsākta ieviest IT stratēģija, arvien plašāk izmantoti digitālie risinājumi, kā arī veicināta inovāciju kultūras attīstība valsts kapitālsabiedrībā, izstrādāti priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidei publisko iepirkumu jomā, notikusi VNĪ neraksturīgo funkciju nodošana ārpakalpojumā (arhīva, transporta, uzkopšanas pakalpojumi), kā arī uzsākta uz klientiem vērstas personāla attīstības un motivācijas sistēmas attīstība. 


Sigita Janvāre izsaka pateicību komandai un norāda, ka, pateicoties sadarbībai ar VNĪ padomi un tās atbalstam, salīdzinoši īsā laikā izdevies pilnveidot uzņēmuma procesus un darbību. 


VNĪ valdē strādā Andris Vārna, Jānis Ivanovskis-Pigits un Ojārs Valkers. Plānots, ka 6. janvārī darbu VNĪ uzsāks jaunapstiprinātais valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs. Paredzēts, ka janvārī tiks izsludināts konkurss valdes locekļa vakancei, kura atbildībā būs attīstības projektu jautājumi. 


Valdei noteiktās padomes prioritātes ir nemainīgas – VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018.-2022. gadam ieviešanas turpināšana, tajā skaitā mūsdienīgas un uz klientu orientētas darba vides veidošana valsts pārvaldē, digitālie un inovatīvie risinājumi nekustamo īpašumu jomā publiskajā sektorā. Uzņēmuma operatīvā darbība rit netraucēti, procesu pilnveidošana turpinās saskaņā ar uzņēmuma stratēģijā plānoto. 


VNĪ pašlaik īsteno 85 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1,1 milj. kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā. Šogad Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā VNĪ saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī tika iekļauta VID “Baltā saraksta” zelta līmenī. Savukārt Pārresoru koordinācijas centrs VNĪ 2018. gada darbībai sniedzis novērtējumu “ļoti labi”. VNĪ dibināta 1996. gadā, tās 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.