Darba videi jāatbalsta organizācijas mērķu sasniegšana

Nekustamā īpašuma pārvaldībai un apsaimniekošanai jārada vidi, kas atbalsta un uzlabo savu klientu un ēku lietotāju pamatdarbību. Šī atziņa vienādā mērā attiecas gan uz privāto, gan publisko sektoru – sabiedrībai ir svarīgi, lai valsts pārvaldes iestādes darbotos efektīvi un produktīvi, uzskata IWFM (Institute of workplace and facilities management) eksperte, Anna Kindere.

Ja ēku pārvaldītāja stratēģiskais mērķis ir nomnieku pamatdarbības atbalstīšana, tad arī ikdienas darbs tiek organizēts tā, lai nodrošinātu ēku lietotājiem viņu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu klāstu, kas ir kļuvis krietni vien plašāks par telpu uzkopšanu, ēkas tehnisko uzturēšanu un iekārtu darbības nodrošināšanu, piemēram, drošības risinājumi, ēdināšana, telpaugu nodrošināšana u.c.

Decembra sākumā IWFM eksperte Anna Kindere (Lielbritānija) Rīgā bija ieradusies, lai vadītu semināru “Mūsdienīga īpašuma pārvaldīšanas stratēģija”, ko organizēja VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) sadarbībā ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociāciju LANĪDA ar mērķi palielināt nekustamo īpašumu nozarē strādājošo profesionālās zināšanas.

VNĪ valdes priekšsēdētājs Andris Vārna uzsver: “VNĪ kā lielākais valsts nekustamo īpašumu pārvaldītājs apzinās savu lomu nekustamo īpašumu nozares attīstībā. Tāpēc mēs organizējam vietēja un starptautiska līmeņa ekspertu mācības nekustamo īpašumu nozares profesionāļiem. Izpratne par globālajām tendencēm un labākajām praksēm dod mums iespēju arī Latvijā rast inovatīvus un efektīvus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas risinājumus.”

Seminārā eksperte atzina, ka globālā mērogā darba vide ir kļuvusi par ļoti nozīmīgu veiktspējas, efektivitātes un darbinieku iesaistes priekšnosacījumu, kur darba vide tiek radīta konkrētā uzņēmuma vajadzībām. Labs piemērs ir diskusijas par biroja iekārtojumu, proti, atvērto plānojumu vai kabinetu sistēmu. Atbilstoši jaunākajām tendencēm, patlaban liels uzsvars tiek likts uz darba telpām, kurās ir ierīkotas dažādām aktivitātēm piemērotas zonas un kopā strādāšanas telpas mijas ar klusajām zonām un kabinetiem.

Atvērtie un aktivitātēs balstītie biroji lielākoties patīk salīdzinoši jauniem cilvēkiem, savukārt vecāko paaudžu pārstāvji atsevišķu kabinetu zināmā mērā uzskata arī par apliecinājumu viņus profesionālai kompetencei. Vissvarīgākais ir nodrošināt tādus apstākļus, lai ikviens darbinieks varētu strādāt produktīvi, lai birojā varētu efektīvi veikt savus darba pienākumus.