Māra Lāce: Atklātas unikālas telpas četriem Latvijas muzejiem

Pirmoreiz valsts pastāvēšanas vēsturē tapis specializēts, mūsdienu prasībām atbilstošs ēku komplekss Latvijas kultūrvēstures bagātību glabāšanai. 11. decembrī tika atklāta Baltijas mērogā unikāla, augstākajām drošības un muzeja vērtību uzglabāšanas prasībām atbilstoša Muzeju krātuve Pārdaugavā, Pulka ielā 8, kurā tiks uzglabāti, dokumentēti, restaurēti un eksponēti vairāk nekā divi miljoni Nacionālā muzeja krājuma vienību.

 

Teju 31 tūkstoti kvadrātmetru lielajā krātuvē vienuviet glabāsies Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM), Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM), Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) un LKA Rīgas Kino muzeja krājumi. Tā ir apjomīgākā Latvijas vēstures liecību, mākslas, rakstniecības, mūzikas un kino priekšmetu kolekcija.

“Šis ir patiešām saviļņojošs brīdis muzeju darbiniekiem, kuri šodien strādā ar pagātnes vērtībām nākotnei! Šī ir ēka, kas mums palīdzēs to darīt – strādāt nākotnei. No LNMM krājumiem šeit atradīsies daļa, kas attiecas uz ļoti tālu pagātni – Ārzemju mākslas kolekcija un daļa, kas attiecas uz mūsu laiku – šodienu – Latvijas māksla no 20. gs. 2. puses līdz mūsdienām,” sacīja LNMM direktore Māra Lāce.

Muzeju krātuvju kompleksa uzdevums ir nodrošināt četrus muzejus ar piemērotām telpām kultūrvēstures krājumu glabāšanai, atbilstošai uzturēšanai, kā arī apmeklētāju nodrošināšanai ar publiskām telpām (lasītavām, izstāžu zālēm u. c.), kas sniegs iespēju intelektuāli un kulturāli bagātināt sabiedrību.

“Šeit turpmāk glabāsies vairāk nekā miljons krājuma vienību, t. i., trešdaļa no visu Latvijas muzeju vērtībām. Ieguvums ir ne vien kvalitatīvie nacionālā mantojuma glabāšanas apstākļi, bet arī nesalīdzināmi lielāka atvērtība un pieejamība sabiedrībai – jauniem pētnieciskiem un muzeju krājuma iedvesmotiem mākslas darbiem. Jaunās telpas daļu krājuma ļaus izlikt publiskai apskatei izstādēs,” informē Lāce.

Katram muzejam ir nodrošinātas savas no citiem muzejiem neatkarīgas telpas – muzeju krātuves, biroja telpas, restaurācijas darbnīcas, noliktavas, koplietošanas, apmeklētāju un atpūtas telpas. Jaunajā kompleksā strādās 300 muzeja speciālistu. Savukārt kopīgajā ieejas zonā, kompleksa centrā, muzeju krātuves darbiniekiem un apmeklētājiem ir paredzēta plaša ieejas zāle ar reģistrācijas galdu, izstāžu zāles, lasītavas un citas apmeklētāju telpas.

Ēka ir būvēta no saliekamā dzelzsbetona konstrukcijām, tai ir trīs stāvi, tehniskais bēniņu stāvs un viens pagrabstāvs tehniskajām telpām. Ēkas krātuvju telpās griestu augstums un plašās durvis pieļauj lielizmēra krājumu izvietošanu. Mazāka izmēra krājumiem ir izbūvētas divlīmeņu krātuves, tādējādi ievērojami palielinot krātuvju lietderīgo platību. Krājumu drošību krātuvēs un restaurācijas telpās nodrošina Baltijā vērienīgākā automatizētā gāzes ugunsdzēšanas sistēma. Biroju un darba telpās ir augsti un plaši logi ar skatu uz blakus esošo Dzegužkalnu, kā arī bagātīgi apzaļumoto, labiekārtoto un apmeklētājiem brīvi pieejamo ēkas teritoriju.

Restaurāciju telpas ir aprīkotas atbilstoši restauratoru izvirzītajām prasībām, tajā skaitā ar specifisku aprīkojumu un īpašām putekļu un gāzu nosūces sistēmām. Ēkā ir arī telpas ar īpašām klimata prasībām un aukstuma kameras. Tajās tiks veiktas tehnoloģiskas darbības ar krājumiem, kā arī to uzglabāšana. Te tiks glabāti, piemēram, kino krājumi. Pirms muzeju krājumu pārvešanas, sadarbojoties ar muzejiem, krātuves jau ir nodrošinātas ar stacionāro aprīkojumu, bīdāmo un nekustīgo plauktu sistēmām un izvelkamiem gleznu sietiem.

Sekojot aktuālajām tendencēm ir palielināts velosipēdu novietņu skaits, sakārtots Pulka ielas asfalta segums un apgaismojums, kā arī izgaismota labiekārtotā teritorija. Muzeju krātuves teritorijā ir darbinieku un publiskā autostāvvieta, ir nodrošināta vides pieejamība.

Jaunuzceltā muzeju krātuve atrodas līdzās vēsturiskajai Dzirciema apbūvei – XIX gadsimta beigās pilsētplānā iezīmētajā Pulka ielā. Netālu no objekta atrodas vairākas nozīmīgas apkaimes vietzīmes: Dzegužkalns - augstākais Rīgas dabiskais paugurs, 1939.gadā uzstādītais piemineklis 1.bruņotā diviziona Autotanku pulka karavīriem. Paredzams, ka labiekārtotā krātuve veicinās Dzegužkalna apkārtnes attīstību.