Par ilgtspējīgu attīstību VNĪ saņem augstāko Pārresoru koordinācijas centra vērtējumu

03.10.2019

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) ieguvusi augstāko līdz šim saņemto Pārresoru koordinācijas centra (PKC) un Finanšu ministrijas (FM) kā VNĪ kapitāldaļu turētāja darbības vērtējumu – „Ļoti labi” un FM „Labi”. Vienlaikus VNĪ šogad ilgtspējas indeksa vērtējumā atzīts arī par straujākās izaugsmes uzņēmumu, apliecinot sekmīgu VNĪ pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, norāda VNĪ valdes priekšsēdētājs Andris Vārna.

 

„Mūsu izaugsme un darba rezultāti ir pamanīti un novērtēti. Lepojamies būt starp ilgtspējīgākajām un vislabāk pārvaldītajām Latvijas kapitālsabiedrībām. Esam gandarīti, ka papildus šogad saņemtajai Ilgtspējas indeksa zelta godalgai un speciālbalvai par straujāko izaugsmi, esam ieguvuši arī augstu Pārresoru koordinācijas centra un Finanšu ministrijas ikgadējo novērtējumu, kurā tika ņemti vērā gan finanšu, gan nefinanšu rādītāji. Saņemtie novērtējumi apliecina, ka VNĪ īstenotais pārmaiņu virziens un pārvaldības modeļa maiņa ir pareiza, taču mēs neapstājamies pie jau sasniegtā – aktīvi turpinām iesākto uzņēmuma attīstības ceļu, iekšējo procesu un nozarei būtisku procesu digitalizāciju, veidojam mūsdienīgus un ilgtspējīgus birojus valsts nākotnei un nākam klajā ar likumdošanas iniciatīvām, dodot savu ieguldījumu Latvijas būvniecības nozares attīstībai,” norāda VNĪ valdes priekšsēdētājs Andris Vārna.

Šogad veiktā VNĪ klientu aptauja liecina, ka 71% klientu ir apmierināti ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. „Tas ir daudz vai maz? Ja skatās, kur bijām pirms diviem gadiem, tad daudz, bet citādi – mums vēl ir kur tiekties, tādēļ aktīvi turpinām iesākto pārmaiņu kursu un kopā ar klientiem meklējam katram izdevīgāko sadarbības veidu un efektīvāko problemātisko situāciju risinājumu,” informē A. Vārna.

Pateicoties mērķtiecīgam komandas darbam, noslēdzot „100 adreses Latvijas simtgadei” kampaņu, 2018. gadā tika pabeigti astoņi attīstības objekti 7,6 miljonu eiro apmērā, kā arī 170 adresēs VNĪ veikuši nekustamā īpašuma un darba vides uzlabojumus 1,5 miljonu eiro apmērā. Vienlaikus VNĪ turpina mērķtiecīgu darbu pie klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas un klientu apmierinātības veicināšanas, kā arī rūpējas par darbinieku iesaistes un motivācijas paaugstināšanu, tādējādi ievērojot ilgtspējīga, korporatīvi un sociāli atbildīga biznesa principus.

VNĪ nākotnes izaicinājumu vidū ir mūsdienīgu un ilgtspējīgu biroju valsts nākotnei izveide, kas paredz katras iestādes darba specifikai piemērotu, aktivitātēs bāzētu biroju attīstību valsts sektorā un vienotu klientu apkalpošanas centru attīstību reģionos, kas vienlaikus padarīs efektīvāku valsts resursu izmantošanu un samazinās izmaksas. Viens no lielākajiem VNĪ izaicinājumiem šobrīd ir valsts īpašumu portfeļa ilgtspējīga pārvaldība, paturot tikai valsts funkciju veikšanai nepieciešamos īpašumus un neuzturot ilgtermiņā tādus, kas valsts pārvaldei nerod pielietojumu un kuru uzturēšana ir dārga.

Ar mērķi būt starp labākajiem valsts pārvaldes uzņēmumiem, saglabājot un vairojot valsts nekustamo īpašumu vērtību, 2017. gada nogalē VNĪ uzsāka vērienīgu un strauju pārmaiņu virzienu – reorganizēja uzņēmuma struktūru, kā arī uzsāka biznesa modeļa maiņu no funkciju orientēta uz klientu orientētu uzņēmumu, kas ļāva ielikt ilgtermiņa pamatus efektīvai valsts nekustamo īpašumu portfeļa pārvaldībai un uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

VNĪ šobrīd īsteno 34 nozīmīgus attīstības projektus aptuveni 154 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām, lai nodrošinātu to, ka ilgtermiņā visas valsts sektora iestādes varētu strādāt mūsdienīgās, labi apsaimniekotās un energoefektīvās telpās. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 450 nekustamo īpašumu adresēm ar 1200 ēkām 1,1 milj. m2 platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 milj. m2 platībā. VNĪ šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī iekļauts VID „Baltā saraksta” zelta līmenī. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.