Uzsākti darbi Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas atjaunošanai

19.09.2019

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) vadībā uzsākti būvdarbi Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkas Kandavas ielā 2a, Daugavpilī, atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas ievērojami uzlabos audzēkņu un mācībspēku darba apstākļus.

„Esam raduši iespēju sakārtot vidi un uzlabot funkcionalitāti Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā. Esam veikuši projektēšanas darbus, sākumā veicām pilnus ēkas fasādes un jumta plakņu uzmērījumus, izmantojot BIM elementus. Lai ātri un precīzi varētu ēku uzmērīt, ēkas fasādes tika skenētas, izmantojot bezpilota lidaparātu jeb dronu. Uz iegūto punktu mākoņa pamata ir izstrādāts ēkas fasādes 3D modelis, būvprojekts, saņemta būvatļauja un jau uzsākti aktīvi būvdarbi. Kvalitatīvi atjaunojot ēku un paaugstinot tās energoefektivitāti radīsim vidi iedvesmojošiem starptautiskiem mākslas pasākumiem,” gandarījumu pauž VNĪ valdes locekle Kitija Gruškevica.


      

Kopumā šobrīd projektam piešķirts aptuveni 1,1 miljoni eiro, no kuriem 66% ir ERAF finansējums, 25% ir valsts līdzfinansējums, 9% – skolas finansējums. Projektu pilnībā plānots pabeigt līdz 2022. gadam, lielāko daļu būvdarbu veicot līdz 2020. gada beigām.


„Atjaunojot Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolu, tiek saglabāta, atsvaidzināta un atjaunota ēkas arhitektūra, kas ir 20. gs. vidus spilgts modernisma paraugs un Padomju Savienības laika arhitektūras pērle. Latvijā tādi modernisma paraugi ir pavisam nedaudzi, varu minēt Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas ēku Rīgā,” skaidro skolas direktors Aivars Broks.
Projekta rezultātā tiks izveidota veselīga un droša vide vairāk nekā 450 audzēkņiem, kā arī ap 150 pedagoģisko un tehnisko darbinieku, atrisināta sporta zāles, foajē un koncertzāles siltumapgādes problēma. Veicot projektā plānotos darbus, tiks uzlabots ēkas siltumenerģijas ietaupījums, kas pēc projekta īstenošanas varētu sasniegt ne mazāk kā 30% gadā, kā arī tiks nodrošināta ēkas droša un energoefektīva turpmākā ekspluatācija.

VNĪ šobrīd īsteno 34 nozīmīgus attīstības projektus aptuveni 154 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 450 nekustamo īpašumu adresēm ar 1200 ēkām 1,1 milj. kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 milj. kvadrātmetru platībā. VNĪ šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī iekļauts VID „Baltā saraksta” zelta līmenī. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.
Papildu informācija medijiem:

VAS „Valsts nekustamie īpašumi”,
Korporatīvās komunikācijas daļa
E-pasts: vni.lvkomunikacija