VNĪ valdes locekle Kitija Gruškevica: Jaunā Rīgas teātra pārbūves projekta ideja ir svarīgāka par būvnieka biznesa interesēm

26.07.2019

VNĪ solījums ir īstenot Jaunā Rīgas teātra vēsturiskās mājvietas pārbūvi, ievērojot drošību, kvalitāti, budžetu un termiņus atbilstoši sākotnējai iecerei par Eiropas līmeņa teātri. Kopš ir noslēgts līgums ar būvnieku, esam konstatējuši pārkāpumus vai nepieņemamu rīcību no būvnieka puses katrā no šiem aspektiem.

Projekts ir izaicinošs, tas paredz dubultot ēkas apjomu vēsturiskā centra ietvaros, kur ir blīva apbūve, kas apgrūtina piekļuvi, kā arī sarežģīta izbūve pazemes daļā. Atbilstoši arhitektu iecerēm teātra izmantoto telpu platību plānots teju divkāršot - no 5146 m2 līdz 9767,1 m2. Trīs skatītāju zāles, vairākas mēģinājumu zāles, pilnībā aktieriem un citiem teātra darbiniekiem nodots radošais stāvs, kā arī modernas darbnīcas pagraba stāvā. Tieši pagraba jeb pazemes daļa ir viena no svarīgākajām projekta sastāvdaļām, kas ļauj īstenot “teātris - māja” ieceri, no dekorāciju izgatavošanas līdz teātra izrādei visu var īstenot vienkopus, netērējot liekus transporta, cilvēku vai laika resursus. Projekts kopumā nav greznība vai projektētāju untums. Tā ir teātra vajadzība.

Būvniekam bija visas iespējas un pienākums iepazīties ar projektu pirms līguma slēgšanas. Slēdzot līgumu būvnieks apliecināja, ka var īstenot šo projektu atbilstošā kvalitātē, budžetā, termiņā.  Šobrīd mūsu ieskatā būvnieks ir vai nu mūs maldinājis par savām spējam veikt darbus vai nav pienācīgā kārtā izvērtējis projekta dokumentāciju.

Visā sadarbības procesā kopš 2018. gada 3. jūlija, kad tika parakstīts būvdarbu līgums ar pilnsabiedrību “RERE būve 1”, VNĪ ir bijis konstruktīvs sadarbības partneris. VNĪ savlaicīgi pieņēmis lēmumus atbilstoši konkrētajai situācijai, bet diemžēl nav saņēmis būvnieka izpratni un tikpat aktīvu, patiesi ieinteresētu rīcību, kas būtu nepieciešama kvalitatīvai un savlaicīgai līguma izpildei.

Esam centušies risināt situāciju ar būvnieku konstruktīvu sarunu ceļā un iesaistīties risinājumu meklēšanā, taču pēdējā sanāksme, kurā piedalījās augsti kvalificēts pieaicinātais nīderlandiešu eksperts, mums deva skaidru signālu, ka tā vietā, lai uzbūvētu teātri, būvnieks tikai meklē apstiprinājumus savai pozīcijai, iespējai noslēpt kļūdas, kas pieļautas darba gaitā, nesniedzot pieaicinātajam ekspertam visus faktus un pilnu pieejamo informāciju. Tas liek mums domāt, ka būvnieks vilcina termiņu un šo izmanto kā ieganstu papildu būvniecības termiņa pagarinājumam un finansējuma palielinājumam nevis godprātīgai projekta īstenošanai termiņos un kvalitātē.

Termiņi, kvalitāte un drošība ir svarīgi gan mums, gan Jaunajam Rīgas teātrim.

Ir pagājis gads, puse no plānotā būvniecības termiņa, bet nav pat pabeigta ēku demontāža, ir būtiski drošības pārkāpumi, kas radušies dēļ tā, ka atbilstoši prasībām netika veikti vibrācijas mērījumi. No būvnieka saņemam nepamatotus finanšu pieprasījumus - pakalpojumi, kuru faktiskā tirgus cena ir vien pāris tūkstoši, mums tiek piedāvāti par vairākiem desmitiem tūkstošu. Turklāt zinot, cik svarīgs šajā objektā ir termiņš, kas saistīts ar Tab Fab ERAF finansējuma apguvi, būvnieks vicināja termiņus, lai iegūtu papildu finansējumu.

Bez kompromisiem ar sirdsapziņu un ar labākajiem nodomiem, izvērtējot gan projektētāju, gan būvnieku atbildību pieņēmām lēmumu atbilstoši rīkoties – lauzt līgumu ar būvnieku.

Mums ir skaidrs tālākās rīcības plāns - gatavojam jaunu iepirkumu, aicināsim visus Latvijas būvniekus uz projekta sanāksmēm, liksim galdā visus pieejamos dokumentus, organizēsim sanāksmes, kurās sniegsim pilnu informāciju par projektu un līdz šim konstatēto projektā. Darīsim visu, lai uzbūvētu teātri atbilstošā kvalitātē, ievērojot drošību, kontrolējot budžetu un saprātīgos termiņos. Plānojam, ka būvdarbi objektā atsāksies uzreiz pēc iepirkuma – gada nogalē, lai 2022. gada rudens sezonā Jaunā Rīgas teātra komanda var atgriezties pilnībā rekonstruētā un renovētā mājvietā.

Esam apņēmības pilni šo projektu īstenot sabiedrībai un teātrim labākajā veidā.

VNĪ valdes locekle Kitija Gruškevica