Pārceļoties uz aktivitātēs bāzētu biroju Talejas ielā, piecu gadu laikā ietaupīsim gandrīz miljonu

28.05.2019


VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) šā gada nogalē plāno pārcelties uz biroja kompleksu Rīgā, Talejas ielā 1, no trīs dažādām adresēm – Vaļņu 28, Mucenieku 3 un Smilšu ielas 1, kas ļaus ievērojami samazināt telpu platību, izmaksas un pielāgot darba vidi mūsdienu prasībām. Birojs tiks veidots atbilstoši aktivitātēs bāzēta biroja principiem. Vienlaikus tas kļūs par VNĪ attīstītā koncepta „Nākotnes birojs” valsts pārvaldei pilotprojektu. „Būsim pirmie Latvijas publiskajā sektorā, kas baudīs iespējas un priekšrocības, ko dod darbs šāda koncepta birojā,” informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Andris Vārna.

 

„Biroju kompleksā Talejas ielā 1, kas plašāk pazīstama kā Valsts Ieņēmuma dienesta atrašanās vieta, šobrīd ir brīvas platības, kas tiek pielāgotas mūsu vajadzībām. Mūsu komandai, pārceļoties uz vienotu biroju Talejas ielā 1, tiks samazināta esošā kopējā izmantotā platība par 45% (no 3690 m2 uz 2055 m2). Kopumā rēķinām, ka telpu uzturēšanā nepilnu piecu gadu laikā ietaupīsim aptuveni miljonu eiro. Lielāko daļu atbrīvotās telpas Vecrīgā, pielāgojot lietotāja vajadzībām, plānojam izmantot valsts pārvaldes vajadzībām,” norāda VNĪ valdes priekšsēdētājs Andris Vārna.

Jaunajās telpās Talejas ielā būs ievērojami zemāki uzturēšanas izdevumi. Ilgtermiņā ar uzkopšanas, pasta un citu pakalpojumu izmaksām piecu gadu periodā tiks ietaupīti aptuveni 900 tūkstoši eiro. Turklāt tas radīs koplietošanas ārpakalpojumu iespēju ar esošo ēkas nomnieku VID. Tas ir tikai sākums labam piemēram, kā var izdevīgi iepirkt servisa pakalpojumus un koplietot telpas, kur tas ir iespējams.

VNĪ jaunais aktivitātēs bāzētais birojs tiks pielāgots VNĪ komandas vajadzībām – atbilstoši iepriekš nosaukto uzņēmuma birojā strādājošo darba specifikai. Darba vides plānojumā iekļautas zonas gan individuālam darbam, kas prasa koncentrēšanos, gan sadarbības zonas komandas darbam. Jaunajā birojā vienuviet strādās ap 250 VNĪ darbinieku, tur būs 170 darba staciju, no kurām tikai dažas būs stacionāras. Vienlaikus uzlabojot un modernizējot darba vidi, tiks samazināts kvadrātmetru skaits uz darbinieku no pašreizējiem 16 m2 uz 9 m2. Veicot pašreizējo darba staciju noslogojumu izpēti VNĪ esošā biroja telpās, konstatēts, ka ikdienā tiek izmantotas tikai ~ 70% darba vietu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mums ir jādomā ilgtermiņā, lai nākotnē piesaistītu jaunus un izglītotus darbiniekus, kam būs jāpiedāvā ne tikai labas sociālās garantijas, bet arī moderna darba vide, kas atbilst mūsdienu prasībām. Valsts pārvaldes darbinieka prasības neatšķiras no privātā sektorā strādājošā – darbinieks, kurš strādā savām darba funkcijām atbilstošā darba vidē ir daudz motivētāks un spēj būt efektīvāks uzņēmumam. Ticam, ka valsts pārvalde ir sabiedrības spogulis – ja sabiedrība mainās, ir tikai loģiski, ka maināmies arī mēs. Īstenojot jaunā koncepta biroju, uzlabosim darbinieku labsajūtu, veicināsim radošumu, kas kopumā veicinās uzņēmuma izaugsmi un inovācijas. Jāpiebilst, ka neesam oriģināli uz kopējā Eiropas fona, kur mūsu publiskā sektora kolēģi jau pirms dažiem gadiem ir sākuši ieviest šo konceptu un veiksmīgi to turpina darīt joprojām,” savu pārliecību pauž Andris Vārna.

„Ir būtiski mainījies cilvēku domāšanas veids un attieksme gan pret darba vidi, gan pret pašu darbu kā tādu. Ja kādreiz gājām uz darbu, tad tagad ejam strādāt un sasniegt noteiktus rezultātus un mērķus. Birojs, apvienojot gan tehnoloģijas, gan aktivitātēm piemērotu vidi, kļūst par instrumentu, kas veicina produktivitāti, ērtāko vietu vislabāko profesionālo rezultātu un organizācijas mērķu sasniegšanai. „Aktivitātēs bāzēts” birojs uzlabos informācijas apriti, veicinās efektīvu komunikāciju un sadarbību starp darbiniekiem un pārvaldes nodaļām, palīdzēs sazināties un risināt problēmjautājumus ar augstāka līmeņa vadītājiem ātrāk un produktīvāk, mazinot hierarhijas apziņu uzņēmuma darbinieku vidū,” atzīst “Ernst & Young” personāldaļas vadītāja Baltijā Ināra Mukāne.

Lai pielāgotu telpas VNĪ vajadzībām, tiek izsludināts iepirkums telpu aprīkošanai ar mēbelēm. „Aktivitātēs bāzēta biroja” izveidei nepieciešamas mūsdienīgas, ergonomiskas un viegli konfigurējamas mēbeles, kuras darbinieki un projektu komandas varētu paši pielāgot atbilstoši savām attiecīgā brīža veicamā darba vai projekta specifikas vajadzībām. Kopējās VNĪ pārcelšanās izmaksas ir aptuveni 731 000 eiro.

Pēdējos gados aktīvi notiek procesi, kas vērsti uz darbinieku darba vides uzlabošanu un pielāgošanu mūsdienu prasībām un vajadzībām, papildus iegūstot, izmaksu samazināšanu un efektivitātes palielināšanu gan privātajā, gan arī publiskajā sektorā.

VNĪ pārcelšanās uz jauno biroju kļūs par publiskā sektora pilotprojektu, par vērtīgu uzņēmuma pieredzi, piedāvājot šāda koncepta birojus citām valsts pārvaldes organizācijām. Mūsdienīgu, „aktivitātēs bāzētu” biroju VNĪ plāno īstenot arī Ekonomikas ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm – Konkurences padomei, Centrālās statistikas pārvaldei, Būvniecības valsts kontroles birojam, Latvijas Nacionālajam akreditācijas birojam un Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kas pārcelsies uz vienotu ēku Elizabetes ielā 2. VNĪ vadībā notiek arī vērienīgs prokuratūru centralizācijas projekts – tiek pārbūvēta vēsturiskā ēka Rīgas centrā, Aspazijas bulvārī 7, kur jau 2021. gadā darbu uzsāks desmit Latvijas Republikas prokuratūras, kas pašlaik atrodas piecās dažādās vietās Rīgā.

VNĪ šobrīd īsteno 33 nozīmīgus attīstības projektus aptuveni 154 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām, lai nodrošinātu to, ka ilgtermiņā visas valsts sektora iestādes varētu strādāt mūsdienīgās, labi apsaimniekotās un energoefektīvās telpās. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 450 nekustamo īpašumu adresēm ar 1200 ēkām 1,1 milj. m2 platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 milj. m2 platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija. 

Papildu informācija medijiem:

VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
Korporatīvās komunikācijas daļa
E-pasts: vni.lvkomunikacija