Iepirkumi

Meklēšana
- - VAS “Valsts nekustamie īpašumi” cenu aptaujas, kas tiek veiktas elektronisko iepirkumu sistēmā “Mercell”: -
Aktīvs
Gunita Bērziņa tālr. Nr. 25442976
- - Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā: -
Aktīvs
-
07.07.2020 VNĪ 2020/4/4-1/SK-1 Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai

UZMANĪBU!

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” 2020.gada augustā plāno izsludināt slēgtu konkursu “Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai”, (turpmāk – Slēgts konkurss).

Pirms iepirkuma sākšanas, lai sagatavotu iepirkumu, tiek organizēta elektroniska apspriede ar piegādātājiem (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.pantu).

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem ir iespēja iepazīties ar sagatavoto Slēgta konkursa nolikuma projektu un uzdot jautājumus par to, kā arī sniegt savus priekšlikumus un/vai objektīvi pamatotus iebildumus.

Jautājumus, priekšlikumus vai iebildumus par Slēgta konkursa nolikumu lūgums sagatavot un nosūtīt parakstītas vēstules formātā* uz e-pastu vni.lvkristiana.darzina ne vēlāk kā līdz 2020.gada 17.jūlijam plkst.16:00.

Saņemtie jautājumi tiks protokolēti un, nenorādot konkrētu jautājuma uzdevēju, kopā ar pasūtītāja sniegtajām atbildēm tiks publicēti pasūtītāja tīmekļvietnē.

*vēstulei ir jābūt noformētai, ievērojot Dokumentu juridiskā spēka likumā un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertos nosacījumus

17.07.2020 16:00
Aktīvs
Kristiāna Dārziņa-Gulbe tālr. 26104286
31.01.2019 VNĪ 2019/4/4-2/M-2 Celtniecības tehnikas noma Rīgas teritorijā

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

11.02.2019 17:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
07.01.2019 VNI 2018/4/4-1/AK-11 Inženierkomunikāciju apkope

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

08.02.2019 15:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
27.12.2018 VNĪ/2018/4/4-2/M-50 Celtniecības tehnikas noma Rīgas teritorijā
09.01.2019 16:00
Pārtraukts
Harijs Eglītis tālr. 67024695
20.12.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-50 Jumtu segumu, jumtu nesošo konstrukciju un jumtu papildelementu izbūves, atjaunošanas un pārbūves darbi

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

09.01.2019 16:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
18.12.2018 VNĪ/2018/7/2/AK-63 Par kultūrvēsturiskās izpētes un kultūrvēsturiskās inventarizācijas veikšanu, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (un autoruzraudzību) un skiču, shēmu un projektēšanas uzdevumu izstrādi

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15282

21.01.2019 14:00
Noslēgts līgums
Ģirts Norlinds tālr.67024988
11.12.2018 VNĪ/2018/5/1-3/M-47 “Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā esošo nekustamo īpašumu specifiskas uzskaites politikas izstrāde”
02.01.2019 12:00
Noslēgts līgums
Gunita Bērziņa tālr. 67024624
11.12.2018 VNĪ/2018/3-8/M-45 “Automobiļu remonts un tehniskā apkope”
03.01.2019 10:00
Noslēgts līgums
Gunita Bērziņa tālr. 67024624
29.11.2018 VNĪ/2018/7/2-3/MK-1 TabFab RADOŠĀ KVARTĀLA PILNĪGAS IZBŪVES ARHITEKTONISKĀ VĪZIJA
06.12.2018 14:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
28.11.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-32 "Jumtu, karnīžu un lietus ūdens notekcauruļu tilpņu tīrīšana no sniega un ledus, un lietus ūdens notekcauruļu tīrīšana no lapām, smiltīm un gružiem"

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

02.01.2019 10:00
Noslēgts līgums
Gunita Bērziņa tālr. 67024624
28.11.2018 VNĪ/2018/4/4-1/M-46 Alternatīva elektroievada izbūve Čiekurkalna 1.līnijā 5.korpusam, Rīgā

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

10.12.2018 17:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
08.11.2018 VNĪ/2018/4/4-1/M-41 Alternatīva elektroievada izbūve Čiekurkalna 1.līnijā 5.korpusam, Rīgā

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

20.11.2018 16:00
Pārtraukts
Harijs Eglītis tālr. 67024695
02.11.2018 VNĪ/2018/4/2-3/SP-5 Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Finanšu ministrijā”
06.11.2018 10:00
Noslēgts līgums
Gunita Bērziņa tālr. 67024624
01.11.2018 VNĪ/2018/7/2-4/AK-60 Garantētās elektrobarošanas un telpu dzesēšanas pārbūve Talejas ielā 1, Rīgā

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

23.11.2018 11:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
29.10.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-46 Inženierkomunikāciju apkalpošana Rīgas reģionā

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

03.12.2018 17:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
25.10.2018 VNĪ/2018/7/2-1/M-42 Rīgas Pils Konventa (Kastela) ēkas deformācijas novērošana
05.11.2018 10:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
24.10.2018 VNĪ/2018/2/5-2/M-43 Risku vadības funkcijas audits un pilnveidošanas pasākumi
06.11.2018 10:00
Noslēgts līgums
Gunita Bērziņa tālr. 67024624
24.10.2018 VNĪ/2018/7/2-3/AK-62 Robežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) būvdarbu būvuzraudzība

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

15.11.2018 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
18.10.2018 VNĪ/2018/3-8/M-38 “Maksas autostāvvietu Rīgā, Liepājā, Daugavpilī un Jūrmalas pilsētas iebraukšanas nodevas pakalpojumu apmaksa ar mobilā tālruņa īsziņu vai mobilo aplikāciju”
30.10.2018 10:00
Noslēgts līgums
Gunita Bērziņa tālr. 67024624
17.10.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-56 Saimniecības preču un uzkopšanas inventāra iegāde

Nolikums pieejams un piedāvājumi iesniedzmi EIS e-konkursu apakšsistēmā

02.11.2018 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
04.10.2018 VNĪ/2018/7/2-2/AK-53 Energoefektīva apgaismojuma (skatuves gaismekļi) iegāde Valmieras Drāmas teātrim Lāčplēša ielā 4, Valmierā

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13911

09.11.2018 14:00
Noslēgts līgums
Ģirts Norlinds tālr.67024988
04.10.2018 VNĪ/2018/7/2/AK-51 Vispārīgā vienošanās par tehniskās apsekošanas, būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzes un būves ekspertīzes veikšanu

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13888

09.11.2018 11:00
Noslēgts līgums
Ģirts Norlinds tālr.67024988
28.09.2018 VNĪ/2018/4-3/M-40 Nekustamo īpašumu pārdošanas un īres/nomas starpniecības pakalpojumi
10.10.2018 10:00
Noslēgts līgums
Ieva Ozola tālr. 67024675
25.09.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-30 Liftu un pacēlāju tehniskā apkope, avārijas apkalpošana un remonts

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

29.10.2018 16:00
Pārtraukts
Harijs Eglītis tālr. 67024695
18.09.2018 VNĪ/2018/4/4-1/SP-4 Ekspertīzes uzdevuma izstrādei Rīgas pils ekspertīzes veikšanai
18.09.2018
Pārtraukts
Harijs Eglītis tālr. 67024695
17.09.2018 VNĪ/2018/2/5-2/KPS-1 VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamo īpašumu portfeļa attīstības stratēģijas izstrāde un konsultāciju sniegšana

Pieteikumus jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā. Nolikums pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā.

10.10.2018 10:00
Aktīvs
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
17.09.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-21 Gāzes sistēmas balonu hidrauliskā pārbaude objektos Čiekurkalna 1. līnijā 1 un Gaujas ielā 17, Rīgā

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

22.10.2018 10:00
Noslēgts līgums
Ieva Ozola tālr. 67024675
14.09.2018 VNĪ/2018/2-9/M-34 VAS “Valsts nekustamie īpašumi” klientu apmierinātības un korporatīvās reputācijas pētījums”
26.09.2018 10:00
Noslēgts līgums
Gunita Bērziņa tālr. 67024624
14.09.2018 VNĪ/2018/7/2-1/AK-48 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Torņa ielā 1, Rīgā

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

15.10.2018 14:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
12.09.2018 VNĪ/2018/7/2-2/M-39 Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšana
25.09.2018 14:00
Izbeigts
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
10.09.2018 VNĪ/2018/2-9/M-36 Komunikācijas pakalpojumi komunikācijas stratēģijas izstrādes un ieviešanas periodā
21.09.2018 10:00
Noslēgts līgums
Gunita Bērziņa tālr. 67024624
06.09.2018 VNĪ/2018/5-1/M-37 “Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” 2018. un 2019.gada pārskatu revīzijas pakalpojums, 2019.gadā nodrošinot pirmreizējo Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošanu”
17.09.2018 10:00
Noslēgts līgums
Ieva Ozola tālr. 67024675
03.09.2018 VNĪ/2018/7/2-4/M-35 Būves Informācijas Modeļa (BIM) izstrādes pakalpojums
14.09.2018 13:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
30.08.2018 VNĪ/2018/7/2-4/AK-47 Telpu grupu vienkāršotā atjaunošana Valsts ieņēmumu dienesta administratīvo ēku kompleksā, Talejas ielā 1, Rīgā, ēkas 7.stāvā

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

17.09.2018 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
24.08.2018 VNĪ/2018/4-3/M-33 Nekustamo īpašumu pārdošanas un īres/nomas starpniecības pakalpojumi
07.09.2018 10:00
Pārtraukts
Ieva Ozola tālr. 67024675
22.08.2018 VNĪ/2018/4/4-1/M-27 Vājstrāvu sistēmu tehniskā apkope un remontdarbi Čiekurkalna 1 līnija 1, Gaujas iela 17, Rīgā

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

03.09.2018 16:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
20.08.2018 VNĪ/2018/7/2-1/AK-40 Būvprojekta „Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā (kad.apz.0100 022 0070)” izmaiņu ekspertīzes veikšana

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

05.09.2018 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
17.08.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-45 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu depo būves ekspertīzes veikšana A.Kronvalda ielā 52, Cēsīs

Nolikums pieejams un piedāvājumi iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmā

04.09.2018 11:00
Pārtraukts
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
17.08.2018 VNĪ/2018/7/2-3/MK-1 TabFab RADOŠĀ KVARTĀLA PILNĪGAS IZBŪVES ARHITEKTONISKĀ VĪZIJA

Metu konkursa dokumentācija pieejama mājas lapā: http://tabfab.metukonkurss.lv/ .

26.11.2018 17:00
Aktīvs
VNĪ
02.08.2018 VNĪ/2018/7/2-3/AK-31 Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “RŠV “Terehova” attīstības modernizācijas projekts. 1.etaps” īstenošanai

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

01.11.2018 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
02.08.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-15 Tehniskā apsardze ar reaģēšanu uz trauksmes signāliem un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes, ugunsgrēka balss izziņošanas, apsardzes signalizācijas, videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmu tehniskā apkope un remonts

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

05.09.2018 16:00
Pārtraukts
Harijs Eglītis tālr. 67024695
01.08.2018 VNĪ/2018/4/4-1/M-28 Esoša grants seguma nomaiņa uz jauno klinkera bruģakmens segumu celiņiem NĪ Pils laukumā 3, Rīgā iekšējā pagalmā
16.07.2018 16:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
31.07.2018 VNĪ 2018/4/4-1/AK-33 Brauktuvju, celiņu, stāvlaukumu un saimniecības laukumu segumu ieklāšanas un remonta darbi

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

21.08.2018 15:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
31.07.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-43 Ēku fasāžu un jumtu neatliekamie/avārijas novēršanas darbi Rīgā un Rīgas reģionā

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

21.08.2018 16:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
26.07.2018 VNĪ/2019/4/4-1/M-31 Katlu mājas apaklpošana Gulbenē, Klēts ielā 6
06.08.2018 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
20.07.2018 VNĪ/2018/4/4-1/M-17 Vājstrāvu sistēmu tehniskā apkope un remontdarbi Čiekurkalna 1 līnija 1, Gaujas iela 17, Rīgā

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

31.07.2018 16:00
Pārtraukts
Harijs Eglītis tālr. 67024695
19.07.2018 VNĪ/2018/4/4-1/M-32 Filtru piegāde VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdībā un pārvaldībā esošu objektu ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām
31.07.2018 10:00
Noslēgts līgums
Ieva Ozola tālr. 67024675
17.07.2018 VNĪ/2018/4-2/M-30 Ēkas Ņujorkā tehniskās izpētes un novērtēšanas veikšana
17.07.2018 14:00
Noslēgts līgums
Ieva Ozola tālr. 67024675
13.07.2018 VNĪ/2018/7/2-4/M-26 Diagonālā pacēlāja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana VID administratīvo ēku kompleksā, Talejas ielā 1, Rīgā
24.07.2018 15:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
12.07.2018 VNĪ 2018/7/2-3/AK-38 Robežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) būvdarbu būvuzraudzība

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

30.07.2018 14:00
Pārtraukts
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
04.07.2018 VNĪ/2018/4-2/M-29 Ēkas Ņujorkā tehniskās izpētes un novērtēšanas veikšana
16.07.2018 14:00
Izbeigts
Ieva Ozola tālr. 67024675
03.07.2018 VNĪ/2018/4/4-1/M-21 Filtru piegāde VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdībā un pārvaldībā esošu objektu ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām
18.07.2018 10:00
Pārtraukts
Ieva Ozola tālr. 67024675
03.07.2018 VNI/2018/2-8/M-23 Darba apģērbu iegāde

Nolikums ir pieejams un piedāvājumi iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmā.

16.07.2018 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
29.06.2018 VNĪ/2018/4/4-2/AK-34 Elektropreču iegāde

Nolikums pieejams un piedāvājumi iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmā.

30.07.2018 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
29.06.2018 VNĪ/2018/4/4-1/SP-3 Malkas piegāde
04.07.2018 12:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
28.06.2018 VNĪ/2018/5-1/M-22 Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” 2018. gada pārskata revīzijas pakalpojums, nodrošinot pirmreizējo Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošanu
10.07.2018 14:00
Pārtraukts
Ieva Ozola tālr. 67024675
22.06.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-35 Ēkas fasāžu, karnīžu, dzegu, frontona un balkona tehniskās apsekošanas veikšana Smilšu ielā 1, Rīgā, Smilšu ielā 4, Rīgā, Smilšu ielā 7, Rīgā, Brīvības bulvāri 32, Rīgā, Doma laukumā 8a, Rīgā, Miesnieku ielā 11, Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 13, Rīgā
10.07.2018 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
20.06.2018 VNĪ/2018/7/2-4/M-25 Būves Informācijas Modeļa (BIM) izstrādes pakalpojums
03.07.2018 13:00
Pārtraukts
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
20.06.2018 VNĪ/2018/4/4-2/AK-25 Nekustamo īpašumu telpu uzkopšana Rīgas reģionā

Nolikums pieejams un dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmā!

30.07.2018 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
15.06.2018 VNĪ/2018/7/2-4/M-16 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Čapligina ielā 3, Maskavā, Krievijas Federācijā
28.06.2018 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
15.06.2018 VNĪ/2018/7/2-1/AK-28 „Okupācijas muzeja ēkas pārbūves, tai skaitā jaunas piebūves (Nākotnes nams) būvniecības būvuzraudzība”

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

16.07.2018 13:00
Pārtraukts
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
13.06.2018 VNĪ/2018/4/4-1/M-20 Ekspertīzes uzdevuma izstrādei Rīgas pils ekspertīzes veikšanai

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

26.06.2018 16:00
Izbeigts
Harijs Eglītis tālr. 67024695
13.06.2018 VNĪ/2018/7/2-2/AK-26 Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana objektam Komandanta ielā 9, Daugavpilī

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā.

Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

16.07.2018 10:00
Noslēgts līgums
Ģirts Norlinds tālr.67024988
09.06.2018 VNĪ 2018/4/4-1/AK-29 Vēsturisko lustru kopiju izgatavošana un uzstādīšana NĪ Pils laukumā 3, Rīgā

Nolikums pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā!

Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā!

13.07.2018 16:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
07.06.2018 VNĪ/2018/7/2-2/AK-24 Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana objektam Kandavas ielā 2a, Daugavpilī

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā.

Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

26.06.2018 14:00
Noslēgts līgums
Ģirts Norlinds tālr.67024988
04.06.2018 VNĪ/2018/4/1-1/AK-13 Elektroenerģijas iegāde VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā, Valsts kancelejas pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski eis.gov.lv mājas lapā.

02.07.2018 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
01.06.2018 ID Nr. VNĪ/2018/3-5/AK-16 Izmaksu vadības sistēmas ieviešana uz darbībām balstītu izmaksu aprēķināšanai

Dokumenti publicēti, piedāvājumi iesniedzami elektroniski EIS sistēmā.

18.06.2018 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
31.05.2018 VNĪ/2018/4/4-1/M-6 Ekspertīzes uzdevuma izstrādei Rīgas pils ekspertīzes veikšanai

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

28.05.2018 16:00
Izbeigts
Harijs Eglītis tālr. 67024695
31.05.2018 VNĪ/2018/7/2-1/SP-1 Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa
17.04.2018 13:00
Noslēgts līgums
VNĪ
29.05.2018 VNĪ/2017/4/1-1/AK-27 Par malkas piegādi

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski eis.gov.lv.

14.06.2018 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
18.05.2018 VNĪ/2018/4/2-3/M-3 Paaugstinātas drošības Master sistēmas uzstādīšana ēkā Rīgā, Pils laukumā 3

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

30.05.2018 16:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
17.05.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-2 Ventilācijas sistēmu, kondicionēšanas un aukstuma iekārtu tehniskā apkope un remonts

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

20.06.2018 16:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
16.05.2018 VNĪ/2018/7/2-3/AK-7 Būvprojekta „RŠV “Terehova” attīstības modernizācijas projekts. 1.etaps” būvdarbu būvuzraudzība

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

01.06.2018 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
16.05.2018 VNĪ/2018/7/2-3/AK-8 Robežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) un robežšķērsošanas vietu „Urbāni” (Baltkrievijas Republika) un „Silene” (Latvijas Republika) būvdarbu būvuzraudzība

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

01.06.2018 14:30
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
10.05.2018 VNĪ/2018/7/2-2/AK-23 Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana objektam Skandu ielā 14, Rīgā

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā.
Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

 

20.06.2018 14:00
Noslēgts līgums
Ģirts Norlinds tālr.67024988
03.05.2018 VNĪ/2018/2-8/AK-3 VAS „Valsts nekustamie īpašumi” darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski EIS sistēmā. Iepirkuma dokumentācija pieejama EIS sistēmā.

21.05.2018 11:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
27.04.2018 VNĪ/2018/4/2-3/M-14 Gājēju pontona tilta pār Lielupi pie Mežotnes pils atjaunošana (uzstādīšana)
03.05.2018 15:00
Pārtraukts
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
23.04.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-20 Par malkas iegādi un katlu mājas apkalpošanu

Iepirkuma dokumentācija pieejama EIS mājas lapā.

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski EIS mājas lapā.

10.05.2018 10:00
Izbeigts
Iveta Skutule tālr. 67024604
13.04.2018 VNĪ/2018/7/2-2/AK-22 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektā Z.Meierovica prospektā 31, Jūrmalā energoefektivitātes paaugstināšanai

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā.

 Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

 

02.05.2018 14:00
Noslēgts līgums
Ģirts Norlinds tālr.67024988
11.04.2018 VNĪ/2018/7/2-1/M-2 Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas skolas pārbūves Lielā Kalēju ielā 4, Cēsīs būvuzraudzība
23.04.2018 11:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
06.04.2018 VNĪ/2018/7/2-4/M-12 Administratīvās ēkas Skārņu ielā 4, Rīgā fasāžu atjaunošana
17.04.2018 13:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
06.04.2018 VNĪ/2018/7/2-3/AK-9 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Lubānas ielā 80, Rīgā

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

 

08.05.2018 14:00
Noslēgts līgums
Ģirts Norlinds tālr.67024988
05.04.2018 VNĪ/2018/4/4-1/M-5 Vispārīgā vienošanās par ventilācijas sistēmu montāžas darbiem VNĪ pārvaldībā un valdījumā esošajos objektos
17.04.2018 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
04.04.2018 VNĪ/2018/7/2-1/M-13 3D vizualizāciju un interaktīvo risinājumu izstrāde Jaunajam Rīgas teātrim
16.04.2018 13:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
29.03.2018 VNĪ/2018/7/2-1/AK-18 Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas skolas pārbūve

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēm

08.05.2018 11:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
29.03.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-12 Vēsturisko lustru kopiju izgatavošana un uzstādīšana NĪ Pils laukumā 3, Rīgā

Nolikums pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā!

Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā!

03.05.2018 14:00
Izbeigts
Harijs Eglītis tālr. 67024695
28.03.2018 VNĪ/2018/7/2-1/AK-4 Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas (pārbūves) būvdarbu Lāčplēša ielā 25, Rīgā būvuzraudzība

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

14.05.2018 13:00
Pārtraukts
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
28.03.2018 VNĪ/2018/4/2-5/B-3 Fiziskās apsardzes pakalpojumi VAS "Valsts nekustamie īpašumi"pārvaldībā esošajos īpašumos"

Nolikums pieejams un piedāvājumi iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmā!

09.04.2018 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
28.03.2018 VNĪ/2018/5-1/M-11 Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” gada pārskata revīzijas pakalpojums pēc Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem
10.04.2018 10:00
Pārtraukts
Ieva Ozola tālr. 67024675
15.03.2018 VNĪ/2018/4/4-2/M-9 KASKO un OCTA polišu iegāde
27.03.2018 11:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
09.03.2018 VNĪ/2018/4/4-1/M-8 Ēku individuālo siltuma mezglu (ISM) siltumapgādes automatizācijas iekārtu un materiālu iegāde VNĪ pārvaldībā esošajos īpašumos
20.03.2018 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
08.03.2018 VNĪ/2018/4/2-5/B-4 Apsardzes pakalpojumi ēku kompleksā Rīgā, Smilšu ielā 1, ēkā Rīgā, Smilšu iela 7 un Rīgā, Brīvības ielā 72,k-1

Nolikums pieejams un piedāvājumi iesniedzami www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā!

19.03.2018 09:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
07.03.2018 VNĪ/2018/7/2-3/AK-10 „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Brīvības bulvārī 36, Rīgā”

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

05.04.2018 13:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
07.03.2018 VNĪ/2018/7/2-2/M-4 Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde un projektēšanas uzdevuma sagatavošana objektam Lāčplēša ielā 4, Valmierā
20.03.2018 14:00
Noslēgts līgums
Ģirts Norlinds tālr.67024988
06.03.2018 VNĪ/2018/4/4-1/M-10 Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkope un remonts
19.03.2018 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
06.03.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-19 Sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumi Rīgā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

22.03.2018 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
05.03.2018 VNĪ/2018/4/2-5/B-1 Fiziskās apsardzes pakalpojumi Vaļņu ielā 28, Rīgā

Nolikums pieejams un piedāvājumi jāiesniedz EIS konkursu apašsistēmā.

12.03.2018 12:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
02.03.2018 VNĪ/2018/7/2-1/AK-17 „Okupācijas muzeja ēkas pārbūves, tai skaitā jaunas piebūves (Nākotnes nams) būvniecības būvuzraudzība”

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

19.03.2018 15:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
26.02.2018 VNĪ 2018/7/2-4/AK-14 Būvuzraudzības pakalpojums objektā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā

Nolikums pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā!

Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā!

14.03.2018 15:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
22.02.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-5 Nekustamo īpašumu apsekošanas pakalpojumi

Nolikums pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā.

12.03.2018 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
09.02.2018 VNĪ/2017/7/2-4/AK-40 Ēkas Aspazijas bulvārī 7, Rīgā pārbūve un pielāgošana Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām

Nolikums pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā!

Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā!

19.04.2018 13:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
09.02.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-6 Nekustamo īpašumu telpu uzkopšana Rīgas reģionā

Nolikums pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā!

Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā!

09.04.2018 14:00
Pārtraukts
Harijs Eglītis tālr. 67024695
07.02.2018 VNĪ/2018/4/2/B-2 Patrulēšanas pakalpojumu nodrošināšana VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā un valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos
15.02.2018 14:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
04.02.2018 VNĪ/2018/4/4-1/M-1 Ēkas fasādes apdrukātā sieta izgatavošanai un montāžai īpašumam Rīgā, Kronvalda bulvāris 6
15.02.2018 14:00
Pārtraukts
Harijs Eglītis tālr. 67024695
01.02.2018 VNĪ/2018/7/2-2/AK-1 „Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Kandavas ielā 2a, Daugavpilī”

Nolikums pieejams EIS e-konkursu apakšsitēmā!

Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā!

08.03.2018 15:00
Pārtraukts
VNĪ
10.01.2018 VNĪ/2017/7/2-3/M-57 Būvprojekta „RŠV „Terehova” attīstības modernizācijas projekts. 1.etaps” atkārtotas ekspertīzes veikšana
03.01.2018 11:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
29.12.2017 VNĪ/2017/4-5/SP-9 Microsoft licenču noma uz 3 gadiem
30.11.2017 11:00
Noslēgts līgums
VNĪ
22.12.2017 VNĪ/2017/5/1/M-58 Nomas līgumu audits
09.01.2018 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
20.12.2017 VNĪ/2017/4/1-1/SP-8 Par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojuma un papildpakalpojuma sniegšanu Uriekstes ielā 16, Rīgā
10.11.2017 12:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
18.12.2017 VNĪ/2017/7/2/M-55 “Papildu būvdarbi objektā Miera ielā 58A, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0056)”
11.12.2017 10:00
Noslēgts līgums
VNĪ
14.12.2017 VNĪ/2017/4/4-2/AK-42 Santehnikas preču iegāde

Nolikums pieejams EIS e-konkursu apakšsitēmā!

Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā!

12.01.2018 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
12.12.2017 VNĪ/2017/4/2-2/SP-10 Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Dārza ielā 13, Alūksnē
17.11.2017 12:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
12.12.2017 VNĪ/2017/4/2-2/SP-11 Par ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu Dārza ielā 13, Alūksnē
17.11.2017 12:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
04.12.2017 VNĪ/2017/4/2-2/AK-38 Nekustamo īpašumu telpu un teritoriju uzkopšana Latgales, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģionos

Elektroniska piedāvājumu iesniegšana sistēmā eis.gov.lv

09.01.2018 15:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
29.11.2017 VNĪ/2017/4/2-2/AK-35 Telpu un teritorijas uzkopšana un inženierkomunikāciju apkope robežkontroles punktā “Vientuļi”

Piedāvājumu iesniegšana tikai elektroniski: www.eis.gov.lv

12.01.2018 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
13.11.2017 VNĪ/2017/4/4-1/M-50 Ēkas fasādes apdrukāta sieta izgatavošana un montāža īpašumā Rīgā, Brīvības ielā 55, kadastra apzīmējums 01000200035001
24.11.2017 10:00
Noslēgts līgums
26.10.2017 VNĪ/2017/4/1-1/AK-36 Par dabasgāzes piegādi VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

Pieteikumi iesniedzami tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā

Grozījumi iepirkuma līgumā, pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš

04.12.2017 15:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
06.10.2017 VNĪ/2017/4/1-1/AK-29 Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra uzturēšana un jauna inventāra piegāde VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārraudzībā esošajos nekustamajos īpašumos
09.11.2017 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
28.09.2017 VNĪ/2017/5/2-1/SK-3 Robežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana un robežšķērsošanas vietu „Urbāni” (Baltkrievijas Republika) un „Silene” (Latvijas Republika) modernizācija
19.10.2017 11:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
28.09.2017 VNĪ/2017/5/2-2/M-49 Administratīvās ēkas Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 010 0110 001 fasādes atjaunošanas darbi
09.10.2017 10:00
Noslēgts līgums
VNĪ
20.09.2017 VNĪ/2017/4/1-1/M-47 Par avota dzeramā ūdens iegādi
03.10.2017 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
19.09.2017 VNĪ/2017/4/1-7/M-45 Liftu Wittur, Itālija, remontdarbu veikšana Smilšu ielā 1, Rīgā
02.10.2017 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
12.09.2017 VNĪ/2017/5/2-1/SK-4 Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “RŠV “Terehova” attīstības modernizācijas projekts. 1.etaps” īstenošanai
03.10.2017 11:00
Pārtraukts
VNĪ
11.09.2017 VNĪ/2017/4/1-1/SP-7 Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu
20.07.2017 14:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
07.09.2017 VNĪ/2017/4/1-1/AK-33 Automašīnu degvielas uzpildes, auto preču un auto pakalpojumu nodrošinājums
11.10.2017 13:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
07.09.2017 VNĪ/2017/4/1-1/AK-32 Higiēnas preču piegāde
11.10.2017 11:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
04.09.2017 VNĪ/2017/5/2-1/M-46 Nekustamā īpašuma Torņa ielā 1, Rīgā, izpētes darbu veikšana un projektēšanas uzdevuma sagatavošana
15.09.2017 11:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
23.08.2017 VNĪ/2017/4/1-7/M-32 Automātiskās gāzes ugunsdzēsības sistēmu tehniskā apkope un remonts
04.09.2017 15:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
23.08.2017 VNĪ/2017/4/1-7/AK-26 Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas, pārbūves un remonta darbiem VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos
13.09.2017 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
21.08.2017 VNĪ/2017/4/1-7/M-44 Žoga pārbūve Gaujas ielā 15, Rīgā
04.09.2017 11:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
21.08.2017 VNĪ/2017/4/1-7/M-39 Vājstrāvu sistēmu tehniskā apkope un remontdarbi Kr.Valdemāra ielā 3, Rīgā
04.09.2017 11:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
14.08.2017 VNĪ/2017/5/2-1/KPS-1 Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves būvdarbu veikšana Pils laukumā 2, Rīgā
04.09.2017 14:00
Aktīvs
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
03.08.2017 VNĪ/2017/4/1-7/M-42 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkai Rīgā, Brīvības ielā 72k-1 „Ēkas fasāžu atjaunošana un jumta seguma nomaiņa I un II kārta” un ēkai Rīgā, Merķeļa ielā 11 „Ēkas fasāžu atjaunošana un jumta seguma nomaiņa I un II kārta”
14.08.2017 11:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
03.08.2017 VNĪ/2017/5/2-1/SK-2 Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija
04.09.2017 14:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
03.08.2017 VNĪ/2017/5/2-1/SK-2 Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija
04.09.2017 14:00
Pārtraukts
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
03.08.2017 VNĪ/2017/4/1-7/AK-23 Inženiertehnisko sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbi VNĪ pārvaldībā esošajam ēku kompleksam Daugavpilī, Konstantīna ielā 8, Hospitāļa ielā 3, Komandanta ielā 7 un Andreja Pumpura ielā 105 B
06.09.2017 15:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
24.07.2017 VNĪ/2017/5/2-1/M-38 „Tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojums objektam Lubānas ielā 80, Rīgā”

piemērota 9.panta divdesmit pirmā daļa

14.07.2017 16:00
Noslēgts līgums
VNĪ
20.07.2017 VNĪ/2017/4/1-7/SP-6 Ūdens noplūdes avārijas seku likvidēšana Rīgas pils ēkā
09.05.2017 12:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule
18.07.2017 VNĪ/2017/4/1-3/M-40 Būvniecības, būvju nojaukšanas, būvgružu ar piejaukumu (nesaturot bīstamos atkritumus) un būvgružu bez piejaukumiem atkritumu pieņemšana, pārstrāde un apsaimniekošana
31.07.2017 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
11.07.2017 VNĪ/2017/5/2-1/M-31 “Būvprojekta izmaiņu „Muzeju krātuvju komplekss Pulka ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 063 2027)” ekspertīzes veikšana”

Iepirkums tiek veikts piemērojot 9.panta 21.daļu

04.07.2017 13:00
Noslēgts līgums
Daina Golubovska
29.06.2017 VNĪ/2017/4/1-1/M-35 Sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumi Rīgā VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem
13.07.2017 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
27.06.2017 VNĪ/2017/4/1-1/SP-4 Par ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu Uriekstes ielā 16, Rīgā
28.04.2017 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr.67024604
19.06.2017 VNĪ/2017/2/4-2/M-28 „Tiesu administrācijas telpu, Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai būvdarbu būvuzraudzība”
23.05.2017 15:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
02.06.2017 VNĪ/2017/4/1-7/AK-19 Dūmvadu, skursteņu tīrīšana, pārbaude un remontdarbu veikšana VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajos īpašumos
26.06.2017 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
02.06.2017 VNĪ/2017/4/1-1/AK-20 Par automašīnu iegādi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām
26.06.2017 09:30
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr.67024604
01.06.2017 VNĪ/2017/5/2-1/M-29 Būvprojekta „Ēkas pārbūve un pielāgošana Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām, Aspazijas bulvārī 7, Rīgā” ekspertīze
13.06.2017 10:00
Noslēgts līgums
VNĪ
01.06.2017 VNĪ/2017/2/4-1/M-27 Projektēšanas uzdevuma izstrādāšana būvprojektam ēkai Brīvības ielā 61, Rīgā
13.06.2017 16:00
Noslēgts līgums
VNĪ
29.05.2017 VNĪ/2016/2/4-1/SP-9 Individuāli izgatavojamo mēbeļu izstrāde un uzstādīšana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā
29.05.2017 15:00
Pārtraukts
VNĪ
23.05.2017 VNĪ/2017/4/1-1/AK-16 Kurināmās malkas iegāde
13.06.2017 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr.67024604
23.05.2017 VNĪ/2017/5/1-2/M-21 Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi
05.06.2017 10:00
Noslēgts līgums
Daina Golubovska, tālr. 67024988
17.05.2017 VNĪ/2017/5/1-2/AK-18 VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumu apdrošināšana pret neparedzētiem riskiem

Iepirkuma dokumentos veikti grozījumi (t.sk. Nolikuma 8.pielikuma 4.tabulā izņemts viens objekts) un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.06.2017 09:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr. 67024604
17.05.2017 VNĪ/2017/5/2-1/M-30 Būvprojekta „Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā (kad.apz.0100 022 0070)” ekspertīzes veikšana
29.05.2017 10:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālr. 67024912
12.05.2017 VNĪ/2017/4/1-1/AK-15 Ārējās kanalizācijas tīklu tīrīšanas darbi
02.06.2017 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
11.05.2017 VNĪ/2017/4/1-1/AK-14 Teritoriju uzkopšana Rīgas reģionā
04.07.2017 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
10.05.2017 VNĪ/2017/2/4-2/M-12 Būvuzraudzības pakalpojums objektā Kalnciema ielā 14, Rīgā
22.05.2017 15:00
Noslēgts līgums
VNĪ
10.05.2017 VNĪ/2017/4/1-7/AK-11 Nekustamā īpašuma Rīgā, Eksporta ielā 6, ēkas fasādes atjaunošana un restaurācija
31.05.2017 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālr.67024689
08.05.2017 ID Nr. VNĪ/2017/2/4-1/AK-10 „Telpu pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas prokuratūras un Kurzemes rajona prokuratūras darba nodrošināšanai Kalnciema ielā 14, Rīgā”

Papildināts ar aktuālu informāciju

29.05.2017 14:00
Noslēgts līgums
08.05.2017 VNĪ/2017/4/1-1/M-22 Ceļa zīmju izgatavošana, uzstādīšana, dokumentu saskaņošana ar VAS „Latvijas valsts ceļi” un autostāvvietu marķēšana
22.05.2017 15:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr.67024604
03.05.2017 VNĪ/2017/4/1-7/AK-1 Inženiertehnisko sistēmu tehniskā apkope un remonts
07.06.2017 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
28.04.2017 VNĪ/2017/4/1-1/M-23 Par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iznīcināšanas darbiem
11.05.2017 15:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr.67024604
25.04.2017 VNĪ/2017/2/2-1/AK-12 Būvdarbi ēkas pielāgošanai KNAB vajadzībām, Citadeles ielā 1, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra numurs (0100 010 0141)
22.05.2017 10:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālr.67024912
17.04.2017 VNĪ/2017/2/4-1/SP-5 Arheoloģisko izpētes darbu veikšana (objekts: Rīgas Pils Kastelas daļas pagalma arheoloģiskā izpēte Pils laukumā 3, Rīgā, kadastra Nr. 0100 008 0006)
29.05.2017 15:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
05.04.2017 VNĪ/2017/3/2-2/AK-13 „Vispārīgā vienošanās nekustamo īpašumu vērtēšanas pakalpojumiem”
02.05.2017 15:00
Noslēgts līgums
VNĪ
31.03.2017 VNĪ/2017/2/4-1/M-20 Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un tehniskās izpētes veikšana ēkai Brīvības ielā 61, Rīgā
11.04.2017 10:00
Noslēgts līgums
VNĪ
10.03.2017 VNĪ/2017/2/4-2/M-15 Būvprojekta ”Ražošanas ēkas rekonstrukcija teātra telpu ierīkošanai un saimniecības ēku nojaukšana Miera ielā 58A, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0056)” papildus projektēšanas darbi

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu

27.02.2017 18:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
28.02.2017 VNĪ/2017/4/1-1/AK-7 Traktortehnikas, tās uzkabes un iekrāvēju tehniskā apkope un remontdarbi
22.03.2017 15:30
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālr. 67024689
28.02.2017 VNĪ/2017/2-3/AK-8 VAS „Valsts nekustamie īpašumi” darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
28.03.2017 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālrunis 67024912
28.02.2017 VNĪ/2017/3/1-2/B-1 Par juridisko pakalpojumu sniegšanu būvniecības jomā saistībā ar nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošanu un tiesisko attiecību risināšanu
17.03.2017 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālrunis 67024912
14.02.2017 VNĪ/2017/2-3/M-11 Personāla atlases pakalpojuma piesaiste
27.02.2017 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
07.02.2017 VNĪ/2017/4/1-7/M-1 Liftu, pacēlāju un kravas celtņu tehniskās pārbaudes
20.02.2017 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
07.02.2017 VNĪ/2017/2/4-1/SP-3 Robežšķērsošanas vietas „Pāternieki” un „Silene” ceļa pārbūvei uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
17.02.2017 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
03.02.2017 VNĪ/2017/4/1-7/AK-3 "VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldībā esošo nekustamo īpašumu nepārtrauktās elektrobarošanas (UPS) sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi
01.03.2017 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālr. 67024689
01.02.2017 VNĪ/2017/4/1-7/M-4 Vājstrāvu sistēmu tehniskā apkope un remontdarbi Čiekurkalna 1 līnijā 1, Gaujas ielā 17
13.02.2017 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
30.01.2017 VNĪ/2017/4/1-7/AK-4 Elektroapgādes un zibensaizsardzības sistēmu mērījumi un izpilddokumenāciju izstrāde VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā un valdījumā esošajos īpašumos
13.03.2017 14:00
Noslēgts līgums
VNĪ
20.01.2017 VNĪ/2017/4/1-7/M-10 "Par Rīgas pils ēkai radīto ūdens notecējumu un bojājumu ekspertīzi Pils laukumā 3, Rīgā
18.01.2017 16:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālrunis 67024689
19.01.2017 VNĪ/2017/2/4-1/M-9 Būvprojekta „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija”, Pils laukums 2, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 008 0054 001, atsevišķu risinājumu vai izmaiņu ekspertīzes un būvdarbu ekspertīzes veikšana
30.01.2017 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālr. 67024912
18.01.2017 VNĪ/2017/4/1-1/AK-6 Telpu uzkopšana Rīgā, Talejas ielā 1
28.02.2017 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālr. 67024689
16.01.2017 VNĪ/2017/4/1-1/M-2 Maināmo paklāju noma VAS "Valsts nekustamie īpašumi"pārvaldībā un valdījumā esošajos objektos
27.01.2017 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
06.01.2017 VNĪ/2016/4/1-1/M-74 Celtniecības tehnikas noma Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām
27.12.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
03.01.2017 VNĪ/2016/2/4-1/M-65 „Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas „Dziesma” mākslinieciskā projekta īstenošana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā”

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

07.12.2016 12:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
23.12.2016 VNĪ/2016/2/4-2/AK-30 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība robežšķērsošanas vietas „Terehova” attīstības modernizācijas projektam

Informējam, ka atkārtota Objekta apskate tiek plānota 2017.gada 25.janvārī plkst.11.30 robežšķērsošanas vietā  „Terehova”, Zilupes novadā, Zaļesjes pagastā, vismaz 24 stundas iepriekš (līdz 24.janvāra plkst.11.30) sazinoties ar Aivaru Mirkšu, tālr. 29231154, e-pasts: vni.lvaivars.mirkss.

06.02.2017 14:00
Noslēgts līgums
VNĪ
21.12.2016 VNĪ/2016/2/4-1/SP-10 Okupācijas muzeja ēkas pārbūves, tai skaitā jaunas piebūves (Nākotnes nams) būvprojekta aktualizācija
30.12.2016 10:00
Noslēgts līgums
VNĪ
13.12.2016 VNĪ/2016/2-4/M-73 Servisa nodrošināšana kafijas pauzēm VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vajadzībām
12.12.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
01.12.2016 VNĪ/2016/4/1-7/AK-40 Gāzes katlumājas tehniskās apkopes un remontdarbi
02.01.2017 13:00
Noslēgts līgums
VNĪ
29.11.2016 VNĪ/2016/4/1-1/B-7 Fiziskās apsardzes pakalpojumi
13.12.2016 10:00
Noslēgts līgums
VNĪ
22.11.2016 VNĪ/2016/4/1-7/M-63 Nekustamā īpašuma Kārklu ielā 12, Liepājā, sakārtošana
05.12.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
09.11.2016 VNĪ/2016/2/4-1/SP-6 Ražošanas ēkas pārbūve Miera ielā 58A, Rīgā

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem: https://pvs.iub.gov.lv/show/483740.

16.11.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 67024675
08.11.2016 VNĪ/2016/4/1-7/AK-34 Logu un durvju izgatavošanas, montāžās, apkopes, restaurācijas un remonta darbi valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajos īpašumos

Iepirkuma nolikumā ir veikti grozījumi un piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts

03.01.2017 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa
01.11.2016 VNĪ/2016/2/4-2/M-29 Pievadceļa izbūve no Ezermalas ielas uz zemes gabalu ar kadastra Nr. 0100 084 2030

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas kārtībā

16.09.2016 14:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 67024675
31.10.2016 VNĪ/2016/2/4-2/M-62 Tehniskā projekta “Muzeju krātuvju komplekss” Pulka ielā 8, Rīgā būvkonstrukciju daļas statikas pārbaudes aprēķina trīsdimensiju (3D) modeļa izstrāde, aprēķinu pārbaude un analīze, aprēķinu salīdzināšana ar tehniskajā projektā dotajām slodzēm un slēdziena sagatavošana

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

31.10.2016 09:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
27.10.2016 VNĪ/2016/4/1-1/AK-27 Par automašīnu piegādi VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vajadzībām
22.11.2016 14:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
19.10.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-57 Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un apsaimniekošanā esošo automašīnu tehniskā apkope un remontdarbi Liepājā
03.10.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
18.10.2016 VNĪ/2016/4/1-1/AK-35 Ēku logu, logu rāmju, iekšējo un ārējo palodžu mazgāšana un gaismas ķermeņu tīrīšana Rīgas reģionā

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

24.11.2016 11:00
Noslēgts līgums
VNĪ
12.10.2016 VNĪ/2016/4/1-7/AK-7 Gaisa dzesēšanas sistēmu izbūve
07.11.2016 13:30
Noslēgts līgums
VNĪ
11.10.2016 VNĪ/2016/3-2/M-59 Servertehnikas infrastruktūras paplašināšana
24.10.2016 10:00
Noslēgts līgums
VNĪ
04.10.2016 VNĪ/2016/4/1-7/M-52 Sakaru torņu tehniskā stāvokļa pārbaude, apkope un remontdarbi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un valdījumā esošajiem torņiem
17.10.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe 67024946
26.09.2016 VNĪ/2016/4/1-1/AK-37 Sniega izvešana Robežu kontroles punktos
07.11.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
23.09.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-56 Dūmvadu, skursteņu tīrīšana, pārbaude un remontdarbu veikšana
04.10.2016 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa 67024672
22.09.2016 VNĪ/2016/3/1/M-58 Juridisko pakalpojumu sniegšana darba tiesību jautājumos

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā rīkots iepirkums

27.09.2016 10:00
Noslēgts līgums
Egija Aizpuriete 67024620
16.09.2016 VNĪ/2016/4/1-7/M-50 Autostāvvietu abonementu iegāde Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 panta sešpadsmitās daļas kārtībā.

15.08.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
13.09.2016 VNĪ/2016/4/1-7/M-51 Aukstā ūdens apstrādes iekārtu tehniskā apkope
26.09.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe 67024946
19.08.2016 VNĪ/2016/2/4-1/AK-32 Preču piegāde ekspozīcijas izveidei un publisko telpu iekārtošanai ēkā Pils laukumā 2, Rīgā

Ar iepirkuma komisijas 15.09.2016. lēmumu grozīts nolikums, 6.daļas tehniskais un finanšu piedāvājums un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!

19.10.2016 14:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
17.08.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-53 Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un apsaimniekošanā esošo auto un moto transportlīdzekļu tehniskā apkope un remontdarbi
29.08.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
17.08.2016 VNĪ/2016/4/1-1/AK-29 Sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumos Rīgā
12.09.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
12.08.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-49 Maksas autostāvvietu un Jūrmalas pilsētas iebraukšanas nodevas pakalpojumu apmaksa ar SMS
23.08.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
12.08.2016 VNĪ/2016/2/3-3/M-41 Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” un tās meitas uzņēmumu gada pārskatu un konsolidētā gada pārskata revīzijas pakalpojumi
24.08.2016 14:00
Noslēgts līgums
VNĪ
22.07.2016 VNĪ/2016/2/4-1/AK-22 Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajām ēkām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts!

20.09.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča 67024675
13.07.2016 VNĪ/2016/2/4-2/M-47 Diagonālā pacēlāja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Graudu ielā 50, Liepājā
25.07.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 67024675
08.07.2016 VNĪ/2016/2/4-2/M-43 Ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā pielāgošanas būvdarbu būvuzraudzība
19.07.2016 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, tālr.67024682
05.07.2016 VNĪ/2016/2/4-2/M-39 Atjaunošanas darbi Z.Meierovica prospektā 31, Jūrmalā
18.07.2016 10:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
01.07.2016 VNĪ/2016/3-2/M-45 Datu pārraides tīkla, interneta, e-pasta un VNĪ mājas lapas pilnveide un uzturēšana

Iepirkums rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā

29.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
01.07.2016 VNĪ/2016/4/1-1/AK-20 Jumtu tīrīšana no sniega un ledus un lietus ūdens notekcauruļu tilpņu tīrīšana visā Latvijas Republikas teritorijā

PRECIZĒTS NOLIKUMS

12.08.2016 11:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe 67024946
28.06.2016 VNĪ/2016/2/4-1/M-42 Ēkas Krasta ielā 11, Ogrē fasādes atjaunošana ar teritorijas labiekārtošanu un stāvlaukuma atjaunošanu
11.07.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 67024675
27.06.2016 vnī/2016/4/1/M-44 Par drošības sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojumiem Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” objektos
22.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
20.06.2016 VNĪ/2016/4/1-1/AK-26 Teritoriju uzkopšana pēc pieprasījuma un arboristu pakalpojumi
02.08.2016 13:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
17.06.2016 VNĪ/2016/4/1-1/AK-25 Deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas pakalpojumu saņemšana VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldītajos objektos
13.07.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
16.06.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-40 Tehniskās sāls un tehniskās sāls-smilšu maisījuma piegāde
29.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
16.06.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-37 Mēbeļu piegāde
29.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
14.06.2016 VNĪ/2016/3/1/B-5 Konsultāciju un pakalpojumu saņemšana par uzņēmuma drošības nodrošināšanas jautājumiem

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā rīkots iepirkums

17.06.2016 11:00
Noslēgts līgums
Egija Aizpuriete 67024620
06.06.2016 VNĪ/2016/2/4-2/M-34 Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas skolas, Lielā Kalēju iela 4, Cēsis, ēku kompleksa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
17.06.2016 13:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
03.06.2016 VNĪ/2016/4/1-1/AK-23 Mehanizēta sniega tīrīšana, pretslīdes materiālu kaisīšana un sniega izvešana VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldītajos objektos
18.07.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
26.05.2016 VNĪ/2016/2/4-2/M-35 Gaisa dzesēšanas sistēmu izbūves 3. kārta nekustamā īpašumā, Rīgā, Smilšu ielā 1
06.06.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
23.05.2016 VNĪ/2016/4/1-7/M-36 WITTUR ražoto liftu tehniskā apkope, avārijas apkalpošana un remontdarbu veikšana
03.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
19.05.2016 VNĪ/2016/2/4-2/M-25 Projektēšana un autoruzraudzība „Nekustamā īpašuma Jelgavā, Mātera ielā 57, telpu pielāgošana VID Klientu apkalpošanas centra vajadzībām”
30.05.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
19.05.2016 VNĪ/2016/2-4/M-30 Dizaina vadlīniju izstrādes pakalpojumi
30.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
19.05.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-38 Tehniskās sāls un tehniskās sāls-smilšu maisījuma piegāde
30.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
10.05.2016 VNĪ/2016/2/4-2/M-32 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība būvju Slokas ielā 144, Rīgā atjaunošanai
23.05.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
09.05.2016 VNĪ/2016/4/1/AK-17 Elektroapgādes sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ PAGARINĀTS

29.07.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
06.05.2016 VNĪ/2016/4/1-7/M-20 Pagrabstāva pārsegumu pastiprināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi īpašumā Teātra ielā 9, Rīgā
19.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
02.05.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-33 Apsardzes patrulēšanas pakalpojumi
16.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
29.04.2016 VNĪ/2016/4/1-1/AK-14 Elektroenerģijas piegāde VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īpašumā un pārvaldījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS

29.06.2016 13:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
28.04.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-22 Kurināmās malkas piegāde
12.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
26.04.2016 VNĪ/2016/2/3-2/M-28 Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”, īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu civiltiesiskā apdrošināšana
11.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
26.04.2016 VNĪ/2016/2/4-1/AK-18 Objekta Mazā Nometņu ielas 39, Rīgā telpu pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai

 

 

25.07.2016 15:00
Noslēgts līgums
VNĪ
21.04.2016 VNĪ/2015/2/2-1/AK-51 Būvdarbi ēkas pielāgošanai KNAB vajadzībām, Citadeles ielā 1, Rīgā

 

 

06.07.2016 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, tālr.67024682
18.04.2016 VNĪ/2016/4/1/SP-3 Nekustamā īpašuma Rīgā, Talejas ielā 1 vājastrāvu tīklu (sistēmu) tehniskās uzturēšanas darbi

Sarunu procedūra tiek piemērota saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta irmās daļas 2.punktu, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. 

10.05.2016 14:00
Noslēgts līgums
VNĪ
18.04.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-24 VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īpašumā esošās dārza tehnikas remontdarbi un apkope

Iepirkums rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā

15.04.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
14.04.2016 VNĪ/2016/4/1-7/M-23 Konvoja telpu apdares remontdarbi Abrenes ielā 3, Rīgā
25.04.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 29224296
14.04.2016 VNĪ/2016/2/4-1/SK-1 Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas (pārbūves) būvdarbi Lāčplēša ielā 25, Rīgā
26.07.2016 15:00
Noslēgts līgums
VNĪ
13.04.2016 VNĪ/2016/2/4-2/M-27 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas kārtībā Papildus būvdarbu veikšana Raiņa un Aspazijas vasarnīcas renovācija un restaurācija Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 5/7
14.04.2016 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, tālr.67024682
08.04.2016 VNĪ/2016/2/4-2/AK-13 Klaušinieku mājas restaurācija/atjaunošana, teritorijas labiekārtojums īpašumā Turaidas muzejrezervāts

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS

12.05.2016 13:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
07.04.2016 VNĪ/2016/4/1-1/AK-16 Automātisko vārtu un barjeru apkopes pakalpojumi

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ UN NOLIKUMĀ VEIKTI GROZĪJUMI!

18.05.2016 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis26341141
06.04.2016 VNĪ/2016/4/1-1/AK-10 Telpu un teritoriju uzkopšana reģionos

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS

08.06.2016 13:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
04.04.2016 VNĪ/2016/3-2/SP-1 Korporatīvā datu pārraides tīkla un programmatūras izvietošanas un atbalsta pakalpojums

PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS

12.05.2016 11:00
Noslēgts līgums
VNĪ
31.03.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-21 Telpu un teritoriju uzkopšana nekustamos īpašumos Čiekurkalna 1.līnija 1un Gaujas ielā 15/17, Rīgā
31.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 29224296
23.03.2016 VNĪ/2016/2/4-2/M-18 Administratīvās ēkas Kr. Valdemāra ielā 11A, Rīgā, kamīnzāles apdares restaurācijas būvdarbu veikšana un metāla vārtu ar žogu atjaunošanas darbi
06.04.2016 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, 67024682
21.03.2016 VNĪ/2016/4/1-3/AK-8 Būvmateriālu piegāde
06.05.2016 14:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
18.03.2016 VNĪ/2016/4/1-1/B-3 Apsardzes patrulēšanas pakalpojumi
31.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
15.03.2016 VNĪ/2016/2/4-2/M-11 Nekustamā īpašuma Jelgavā, Pasta ielā 43 (būves kadastra apzīmējums 0900 006 0021) lietus ūdens kanalizācijas pievada pārbūve un ēkas cokola (uz Pasta iela pusi) vertikālās hidroizolācijas ierīkošana
29.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
15.03.2016 VNĪ/2016/2/4-1/AK-15 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāles – Latvijas Fotogrāfijas muzeja – telpu pielāgošanai muzeja vajadzībām ēkā Mārstaļu ielā 6, Rīgā
13.04.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
14.03.2016 VNĪ/2016/4/1-1/AK-6 UPS iekārtu un akumulatoru bateriju iegāde un nomaiņa
25.04.2016 14:00
Noslēgts līgums
VNĪ
11.03.2016 VNĪ/2016/4/1-1/AK-5 Elektropreču iegāde
21.04.2016 14:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
07.03.2016 VNĪ/2016/4/1/M-16 Elektroapgādes sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi
18.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
07.03.2016 VNĪ/2016/2/3/AK-4 Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšana
18.04.2016 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, tālr. 67024682
01.03.2016 VNĪ/2016/2/4-2/M-8 Robežkontroles punktu “Vientuļi”, Vecumu pagasta, Viļakas novadā kravu kontroles rentgena laukuma izbūves būvuzraudzība
14.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, 67024682
01.03.2016 VNĪ/2016/2/4-2/M-9 Robežkontroles punkta “Terehova”, Zaļesjes pagasta, Zilupes novadā, kravu kontroles rentgena laukuma izbūves būvuzraudzība
14.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, 67024682
29.02.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-14 Turaidas muzejrezervāta baznīcas grīdas izbūve
11.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis26341141
24.02.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-13 Traktortehnikas, tās uzkabes un iekrāvēju tehniskā apkope un remontdarbi
07.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
23.02.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-7 KASKO un OCTA iegāde
07.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
22.02.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-12 Vienas kombinētās grīdas mazgājamās iekārtas iegāde un apkalpošana
04.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
22.02.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-4 Dārza tehnikas, rezerves daļu iegāde un tās apkope
04.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
09.02.2016 VNĪ/2016/2/4-1/AK-3 Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS

07.04.2016 13:00
Noslēgts līgums
VNĪ
12.01.2016 VNĪ/2015/4/1/B-11 Fiziskās apsardzes pakalpojumi Rīgā, Brīvības ielā 72
27.01.2016 10:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024682
11.01.2016 VNĪ/2016/4/1-1/AK-1 Telpu un teritoriju uzkopšana nekustamos īpašumos Čiekurkalna 1.līnijā 1 un Gaujas ielā 15, 17, Rīgā
22.02.2016 14:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione 67024988
07.01.2016 VNĪ/2016/4/1-1/M-1 Darba apģērbu iegāde
18.01.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
18.12.2015 VNĪ/2015/2/4-1/M-71 Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcijas būvdarbu būvuzraudzības veikšana Pils laukumā 2, Rīgā
05.01.2015 10:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
17.12.2015 VNĪ/2015/4/1-7/AK-54 Liftu un pacēlāju tehniskā apkope, avārijas apkalpošana un remontdarbu veikšana
27.01.2016 13:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
17.12.2015 VNĪ/2015/4/1-5/AK-50 Telpu un teritoriju uzkopšana nekustamajos īpašumos Antonijas ielā 1, A.Čaka ielā 147, Sēlpils ielā 6 un Klijānu ielā 7, Rīgā
02.02.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
16.12.2015 VNĪ/2015/4/1/AK-49 Tehniskā apsardze ar reaģēšanu uz trauksmes signāliem un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas, ugunsdzēsības sistēmu, videonovērošanas, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu tehniskā apkope un remonts
21.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča -67024682
15.12.2015 VNĪ/2015/2-4/M-70 Poligrāfijas materiālu izstrāde un druka

Iepirkums rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā

07.01.2016 16:14
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
10.12.2015 VNĪ/2015/3-2/SP-13 Telefona sakaru pakalpojuma nodrošināšana
11.01.2016 13:00
Noslēgts līgums
VNĪ
07.12.2015 VNĪ/2015/2-4/M-70 Poligrāfijas materiālu izstrāde un druka
11.12.2015 15:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
17.11.2015 VNĪ/2015/4/1/M-67 Kokskaidu granulu iegāde
30.11.2015 14:49
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
12.11.2015 VNĪ/2015/2/2-1/M-61 Neparedzēto būvdarbu veikšana pagraba pārseguma izbūves darbiem Kalpaka bulvārī 6, Rīgā
16.11.2015 10:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
11.11.2015 VNĪ/2015/2/2-1/M-66 Ēkas Smilšu ielā 1, Rīgā sastāvā esošās ēkas telpu grupas 005 vienkāršota atjaunošana
24.11.2015 11:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
03.11.2015 VNĪ/2015/4/1/AK-36 „Vientuļu” robežkontroles punkta teritorijas un telpu uzkopšana un inženiertehnisko komunikāciju uzturēšana un apkope
14.12.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
28.10.2015 VNĪ/2015/4/1-2/AK-38 Nekustamo īpašumu telpu un teritorijas uzkopšana Elizabetes ielā 2 un Vaļņu ielā 28, Kr.Valdemāra ielā 3, Doma laukumā 6, Rīgā un robežu kontroles punktos Latvijā
14.12.2015 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
26.10.2015 VNĪ/2015/2/2-1/AK-48 Telpu pielāgošanas darbi Lomonosova ielā 9, Rīgā
17.11.2015 12:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
23.10.2015 VNĪ/2015/2/1/SP-12 Ekspozīcijas un publiski pieejamo telpu iekārtošanas projektu Raiņa un Aspazijas mājai Baznīcas ielā 30, Rīgā, Raiņa un Aspazijas vasarnīcai J.Pliekšāna ielai 5/7, Jūrmalā un Raiņa muzejam "Tadenava" Dunavas pag.Jēkabpils nov., realizācija
14.12.2015 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
20.10.2015 VNĪ/2015/4/1-5/AK-42 Nekustamā īpašumu Čiekurkalna 1. līnijā 1, un Gaujas ielā 15, 17, Rīgā,
08.12.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
06.10.2015 VNĪ/2015/4/1/AK-43 Ūdens, kanalizācijas un siltumapgādes būvdarbi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā un valdījumā esošajos īpašumos
19.11.2015 13:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel. 67024988
02.10.2015 VNĪ/2015/2/2-1/M-55 Fasādes apmetuma, krāsojuma un zibens aizsardzības sistēmas remonta darbi Doma laukumā 6, Rīgā
13.10.2015 10:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
22.09.2015 VNĪ/2015/4/1/AK-40 Nekustamā īpašuma Rīgā, Pils laukumā 3, inženierkomunikāciju un vājstrāvu sistēmu apkalpošana
17.11.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
17.09.2015 VNĪ/2015/4/1/B-10 Apsardzes patrulēšanas pakalpojumu sniegšana
02.10.2015 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, 67024682
15.09.2015 VNĪ/2015/2/2-1/M-59 Objekta Kalpaka bulvārī 6, Rīgā ugunsdrošības signalizācijas sistēmas modernizācija ar izziņošanas sistēmas izbūvi
28.09.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione - 67024682
14.09.2015 VNĪ/2015/4/1-3/AK-41 Ēku individuālo siltuma mezglu (ISM) siltumapgādes automatizācijas iekārtu un materiālu iegāde VNĪ pārvaldībā esošajos īpašumos
13.10.2015 11:00
Noslēgts līgums
14.09.2015 VNĪ/2015/4/1/AK-39 Vājstrāvu sistēmu izbūves darbu veikšana VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldībā esošos īpašumos
16.10.2015 14:00
Noslēgts līgums
11.09.2015 VNI/2015/2/2-1/M-58 Būvprojekta „Administratīvās ēkas Čiekurkalna 1.līnijā 1, Rīgā (kadastra Nr. 0100 087 0368 005) rekonstrukcija” realizācija
22.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
09.09.2015 VNĪ/2015/4-1/M-45 „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve nekustamā īpašumā Tērbatas iela 75, Rīgā (kad. Nr.0100-028-0138-001;002;004;005;008;009)”
21.09.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione - 67024682
09.09.2015 VNĪ/2015/2/2-1/AK-31 Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā būvdarbu būvuzraudzība
11.11.2015 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
08.09.2015 VNĪ/2015/4/1-5/SK-3 Inženiertehnisko sistēmu tehniskā apkope Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas lietotajos objektos- Rīgā, K.Valdemāra ielā 3, Beļģijas karalistē, Briselē, Avenue des Arts 23 un Krievijas Federācijā,
09.10.2015 10:00
Noslēgts līgums
04.09.2015 VNĪ/2015/2/2-1/M-57 Elektrotīkla (spēka un apgaismojuma), kā arī ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pārbūve Rīgā, Smilšu ielā 1, liters 001, 002, 003. Būvdarbi
15.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Anda Kundziņa - 67024916
03.09.2015 VNĪ/2015/2/2-1/M-56 Objekta Kalpaka bulvārī 6, Rīgā kāpņu telpas Nr.1 un Nr.2 remontdarbi
14.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
02.09.2015 VNĪ/2015/4/1-4/AK-34 Saimniecības preču, tīrīšanas līdzekļu un higiēnas preču iegāde
17.11.2015 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre 67024682
02.09.2015 VNĪ/2015/4/1-4/AK-33 Vienreizējā teritorijas kopšana un saistīto pakalpojumu sniegšana
28.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre 67024682
28.08.2015 VNĪ/2015/2/2-1/M-42 Jaunā Rīgas teātra pagaidu telpu rekonstrukcijas Rīgā, Miera ielā 58A būvuzraudzība
08.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
28.08.2015 VNĪ/2015/2/2-1/M-50 Kuģniecības muzeja Palasta ielā 4, Rīgā, dienvidu gala sienas zelmiņa un astrolābijas atjaunošana un restaurācija (būves kadastra Nr. 0100 007 0046 001)
08.09.2015 10:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
28.08.2015 VNĪ/2015/2/2-1/M-42 Jaunā Rīgas teātra pagaidu telpu rekonstrukcijas Rīgā, Miera ielā 58A būvuzraudzība
08.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
26.08.2015 VNĪ/2015/4/1/M-52 Fiziskās apsardzes pakalpojums Brīvības ielā 72, Rīgā
28.08.2015 11:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
21.08.2015 VNĪ/2015/4/1-5/M-43 WC mezglu pārbūve un pielāgošana Smilšu ielā 1, Rīgā
01.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
17.08.2015 VNĪ/2015/4/1/M-33 Visa veida būvgružu un augu izcelsmes atkritumu izvešana ar konteineriem
28.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
13.08.2015 VNĪ/2015/4/1-5/M-49 Jumtu tīrīšana no sniega un ledus, un lietus ūdens notekcauruļu tilpņu tīrīšana
24.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
13.08.2015 VNĪ/2015/2/2/M-48 Būvprojekta "Rīgas pils Konventa (Kastelas) rekonstrukcija (pārbūve) un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta)" ekspertīzes veikšana
24.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Anda Kundziņa - 67024916
06.08.2015 VNĪ/2015/3/1-5/M-41 Par biroja preču iegādi
17.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
05.08.2015 VNĪ/2015/4/1-3/M-44 Liftu un pacēlāju tehniskā apkope, avārijas apkalpošana un remontdarbu veikšana
12.08.2015 13:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
29.07.2015 VNĪ/2015/4/1-5/M-27 pkures sistēmas pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbu veikšana ēkā Graudu ielā 43A, liepājā (būves kadastra Nr. 1700 032 0093 001)
10.08.2015 13:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
27.07.2015 VNĪ/2015/4/1-5/M-36 Elektroietaišu izbūve un remontdarbi VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldībā un valdījumā esošajos īpašumos
07.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
22.07.2015 VNĪ/2015/2/2/AK-22 Muzeju krātuvju kompleksa būvdarbi Rīgā, Pulka ielā 8
02.11.2015 13:00
Noslēgts līgums
VNĪ
21.07.2015 VNĪ/2015/2/2-1/M-28 Ēku Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, elektrotīkla pārbūve slodzes palielināšanai
03.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
15.07.2015 VNĪ/2015/4/1-5/M-35 Inžemiertehnisko sistēmu apkope LR Ārlietu ministrijas objektā - Rīgā, K.Valdemāra ielā 3
21.07.2015 12:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
03.07.2015 VNĪ/2015/2/2-1/M-34 Būvprojekta "Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā (kad.apz.0100 022 0070)" ekspertīzes veikšana
14.07.2015 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
02.07.2015 VNĪ/2015/4/1-3/M-32 Liftu un pacēlāju tehniskā apkope, avārijas apkalpošana un remontdarbu veikšana
08.07.2015 15:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
19.06.2015 VNĪ/2015/2/2/M-30 Ekspozīcijas un publiski pieejamo telpu iekārtošanas projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana projekta tehniskās realizācijas laikā: Raiņa un Aspazijas vasarnīcai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 5/7; Raiņa un Aspazijas mājai Rīgā, Baznīcas ielā 30; Raiņa muzejam "Tadenava" Jēkabpils novada Dunavas pagastā
02.07.2015 13:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
17.06.2015 VNĪ/2015/2/2-1/M-26 Būvuzraudzības veikšana sabiedriskās ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī rekonstrukcijas un palīgēkas renovācijas būvdarbu veikšanas laikā
30.06.2015 11:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
11.06.2015 VNĪ/2015/2/2-1/AK-26 Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves būvdarbu veikšana Pils laikumā 2, Rīgā
10.08.2015 11:00
Noslēgts līgums
10.06.2015 VNĪ/2015/2/2-1/M-31 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā, pārbūvei (rekonstrukcijai)
25.06.2015 13:00
Noslēgts līgums
Karīna Kalniņa - 67024978
02.06.2015 VNĪ/2015/4/1-3/M-29 Ārējās kanalizācijas tīklu tīrīšanas darbi
15.06.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
29.08.2014 VNĪ/2014/4/M-65 VNĪ pārvaldībā un valdījumā esošo objektu gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu montāža un renovācija, slēdzot vispārīgo vienošanos
09.09.2014 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141