Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Jelgavas, Platones Saulēni
Zemesgabala platība (m2) - 0
8 500,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 12.07.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5470 504 0002
Pieteikšanās termiņš: 19.07.2018
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: Satiksmes ministrija
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Jelgavas, Platones Saulēni

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5470 504 0002
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Dzīvojamā māja
Būvju kadastra apzīmējums - 5470 004 0111 001
Būvju / telpu platība (m2) - 52.50
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Jelgavas, Platones Stacija Platone

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5470 003 0015
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 5470 003 0287
Zemesgabala platība (m2) - 374500
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

10.07.2018

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

12.07.2018

Kontaktpersona

Satiksmes ministrija
Sandra Siliņa
67028031
sandra.silina@sam.gov.lv

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180712171933_Zemesgrāmata.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180712171944_Zeme_zemesgr.pdf