Iznomā
Rīga, Teātra 9 - 1.STĀVA KOMERCTELPAS
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
20,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 19.12.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 002 0034
Būvju/telpu platība - 313.2 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 10 gadi
Stāvs: -1; 1 no 6 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Piedāvājam nomāt plašas telpas Vecrīgā, Teātra ielas un Vaļņu ielas krustojums, ieeja no stūra.
Telpas piemērotas tirdzniecības vai ēdināšanas pakalpojumu iestādei (kas negatavo ēdienu uz vietas).

Telpu kopējā platība 313,2 m², kuru sastāda - pirmā stāva telpas, telpu grupa 001, telpas Nr.1-7 un telpu grupa 010, telpa Nr.1 (1. stāva kopējā platība 194,7 m²), un pagraba telpas, telpu grupa 001, telpas Nr.8-14 (pagraba telpu kopējā platība 118,5 m²).

Ņemot vērā to, ka telpām nepieciešams veikt ieguldījumus, no Telpu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas uz 6 (sešiem) mēnešiem, nomas maksa tiek noteikta 10,25 EUR/m²/mēnesī +PVN.

Papildus nomas maksai jāmaksā (norādīts bez PVN/mēn):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 0,72 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,12 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².
Informācija par izsoli
Datums: 17.01.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Visu informāciju par atklāta konkursa nosacījumiem, termiņiem, pieteikšanas kārtību, līguma paraugu u.c, var atrast Publikācijas pielikumā.

Visi nomas pretendenti (turpmāk – Pretendenti) ar šī konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) var iepazīties un to saņemt bez maksas valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) Rīgas reģiona klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Vaļņu ielā 28 (2.stāvs) līdz 2019.gada 15.janvāra plkst.17.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek 2019.gada 17.janvārī plkst. 13:45, Rīgā, Vaļņu ielā 28, VNĪ biroja telpās, 3.stāva zālē. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegts dalībnieka kārtas numurs.

Izsole notiks 2019.gada 17.janvārī, pulksten 14.00, Vaļņu ielā 28, Rīgā, VNĪ, 3.stāva zālē.

Izsoles dalībniekiem līdz 2019.gada 15.janvārim (ieskaitot) jāpārskaita VNĪ kontā - AS ”SEB Banka” Rīdzenes filiāles konts nr. LV22UNLA0002200609436 – nodrošinājuma summa 7000 EUR apmērā ar atzīmi ”Nekustamā īpašuma Teātra ielā 9, Rīgā nomas izsoles nodrošinājums”.

Pārsolīšanas summa jeb solis – 0,50 EUR/m²/mēnesī.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/26615/26420_1 st no 1-7.png
files/ads/26615/26420_pagrabs 8-14.png
files/ads/26615/26613_Izsoles nolikums_Teātra iela 9___17_01_2019.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 20,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Teātra 9 - 1.STĀVA KOMERCTELPAS

Nav nomas tiesību pretendentu.