Iznomā
Rīga, Doma laukums 8a - MANSARDA BIROJA TELPAS
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
5,60 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 02.12.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 006 0026
Būvju/telpu platība - 265.4 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 009
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 7 no 7 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā 7.stāva (mansarda) izremontētas biroja telpas 265,4 m² platībā (lifts ēkā ir līdz 6. stāvam ).
Telpām ir sava identitāte - koka sijas, nestandarta logi, papildus jumta logi, ekskluzīva atrašanās vieta un skats uz Doma baznīcu un - Rīgas torņiem. Skaista kāpņu telpa, prestiži kaimiņi!

Birojs sakārtots tūlītējai izmantošanai - nomājiet un strādājiet!

Telpas Nr.1 un 3 - 14, ar kopējo platību 265,4 m².
(skatīt pievienoto telpu plānu Publikācijas pielikumā).

Papildus nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 0,81 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,54 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².
Informācija par izsoli
Datums: 13.12.2018
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/26424/20160728152943_Doma_laukums_8a_telpu_plāns.jpg
files/ads/26424/20180809162548_Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
files/ads/26424/20180809162548_Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
files/ads/26424/26424_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju Telpas
Cena
Cena - 5,60 EUR /m2, mēn. (bez PVN)