Iznomā
Rīga, Skārņu 4
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
9,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 30.11.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 002 0079
Būvju/telpu platība - 465.5 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā ēku ar jumta izbūvi Vercīgas centrā. Ēku raksturo vēsturiska aura un Vecrīgas šarms.
Lieliska vieta atsevišķam, vienam nomniekam. Ēkai ir divas izejas – uz Skārņu ielu un uz pagalmu, kas savienojas ar Konventa sētu.
2018. gadā atjaunota ēkas fasāde.
Blakus restorāni, viesnīcas, veikali, tūrisma objekti.

PAPILDUS izmaksas (bez PVN/mēn):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 0.64 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1.39 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0.01 EUR/m².
Informācija par izsoli
Datums: 13.12.2018
Laiks: 14:00
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/26421/26328_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/26421/26328_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
files/ads/26421/26328_Skarnu 4 _ PLANI.pdf
files/ads/26421/26416_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Citas telpas
Cena
Cena - 9,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)