Iznomā
Rīga, Brīvības bulvāris 32 - 1. stāvs, TIRDZNIECĪBAS telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
25,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 22.10.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 005 0051
Būvju/telpu platība - 166.3 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 4
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā 1. stāva KOMERCTELPAS, telpu grupa 006, telpas Nr. 1-6, ar kopējo platību 166,30 m², telpu plānu skatīt publikācijas Pielikumā.
Telpas labi piemērotas kafejnīcai/restorānam vai 1.stāva veikalam.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Īpašuma apsamniekošnas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 0,58 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis 0,46 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².
Informācija par izsoli
Datums: 01.11.2018
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/25949/20180726161548_Plans 1 stavs_Brivibas 32.jpg
files/ads/25949/20180809155655_Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
files/ads/25949/20180809155655_Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
files/ads/25949/20180809155720_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 25,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības bulvāris 32 - 1. stāvs, TIRDZNIECĪBAS telpas

Nav nomas tiesību pretendentu.