Iznomā
Rīga, Audēju 7
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
10,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 05.10.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 003 0120
Būvju/telpu platība - 501.9 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 001
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 2 gadi
Stāvs: -1; 1; 2 no 5
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā kafejnīcai/restorānam/tirdzniecībai vai salonam piemērotas telpas adresē Audēju iela 7 (Audēju un Vecpilsētas ielu stūris), ar kopējo platību 501,9 m².

Iznomājamā platība sastāv no:
telpu grupa 001:
- pagrabstāva telpām Nr.91-98, ar platību 137,5 m²;
- 1. stāva telpām Nr.1-12, ar platību 207 m²;
- 2 stāva telpām Nr. 18-25, ar platību 157,4 m².

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (EUR/m²/bez PVN):
1. Īpašuma apsamniekošnas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 0.50;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0.55;
3. Apdrošināšana 0.01.
Informācija par izsoli
Datums: 18.10.2018
Laiks: 14:00
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/25792/25791_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/25792/25791_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
files/ads/25792/25791_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
files/ads/25792/25791_1 STAVS.png
files/ads/25792/25791_2 STAVS.png
files/ads/25792/25791_PAGRABA STĀVS.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 10,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Audēju 7

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA OMAS BRILJANTS piedāvāja augstāko nomas maksu par telpām 501,9 m2 platībā, Audēju ielā 7, pagrabs, 1. stāvs, 2.stāvs.

Līguma noslēgšanas termiņš: 02.11.2018.

Kontaktpersona: Rīgas reģiona klientu apkalpošanas centrs, tālr.: 80002000