Iznomā
Rīga, Vaļņu iela 9 - Biroja telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
6,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 28.06.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 006 0094 001
Būvju/telpu platība - no 12.6 m2 Līdz 85.5 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 2, 4 no 5
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā noliktavas telpu ēkas starpstāvā (starp 1. un 2. stāvu) un biroja telpas ēkas 4.stāvā (skatīt telpu plānus Pielikumā)

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas maksa, Nekustamā īpašuma nodoklis (NIN) un apdrošināšana.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 12.07.2018
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/24549/20170619120723_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .pdf
Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .pdf
files/ads/24549/20180102152212_Vaļņu iela 9_4.stāva plāns.jpg
Vaļņu iela 9_4.stāva plāns.jpg
files/ads/24549/20180102152218_Vaļņu iela 9_noliktavas telpas_plāns.jpg
Vaļņu iela 9_noliktavas telpas_plāns.jpg
files/ads/24549/20180614183940_VNĪ īpašumā esošo īpašumu NOMAS LĪGUMA paraugs FIZISKĀM personām 2018.pdf
VNĪ īpašumā esošo īpašumu NOMAS LĪGUMA paraugs FIZISKĀM personām 2018.pdf
files/ads/24549/20180614183941_VNĪ īpašumā esošo īpašumu NOMAS LĪGUMA PARAUGS JURIDISKĀM PERSONĀM 2018.pdf
VNĪ īpašumā esošo īpašumu NOMAS LĪGUMA PARAUGS JURIDISKĀM PERSONĀM 2018.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 6,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 11.07.2018