Iznomā
Rīga, Doma laukums 8a - 7.stāvs, biroju telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
5,60 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 28.06.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 006 0026
Būvju/telpu platība - 265.4 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 009
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 7 no 7 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā 7.stāva biroja telpas ēkas mansardā (lifts ēkā ir līdz 6. stāvam ).
Telpas Nr.1 un 3 - 14 ar kopējo platību - 265,4 m² (skat. pievienoto telpu plānu).

Telpās veikts kosmētiskais remonts.
Telpām ir sava identitāte - koka sijas, nestandarta logi, papildus jumta logi, ekskluzīva atrašanās vieta un skats uz Rīgas torņiem.

Papildus nomas maksai jāmaksā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas maksa, Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un apdrošināšana.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 12.07.2018
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/24534/20160728152943_Doma_laukums_8a_telpu_plāns.jpg
Doma_laukums_8a_telpu_plāns.jpg
files/ads/24534/20171102152142_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
files/ads/24534/20180614175706_VNĪ īp _ FIZISK pers _ tipveida ligums 2018.pdf
VNĪ īp _ FIZISK pers _ tipveida ligums 2018.pdf
files/ads/24534/20180614175706_VNĪ īp _ JURID pers _ tipveida ligums 2018.pdf
VNĪ īp _ JURID pers _ tipveida ligums 2018.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju Telpas
Cena
Cena - 5,60 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 11.07.2018