Iznomā
Rīga, Tērbatas iela 76 - 2, 3 stāvs
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
3,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 14.06.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 028 0101
Būvju/telpu platība - no 50 m2 Līdz 167.20 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 2, 3 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā fasādes ēkas 2 stāva telpas (ieeja no pagalma puses), Liters Nr.001, telpu grupas 002 telpas Nr.1-2, ar kopējo platību 50,00 m² un telpas Nr.3, 4, 5, ar kopējo platību 57,3 m².

Iznomā iekšpagalma ēkas 3 stāva telpas, Liters Nr.003, telpu grupas 001 telpas no Nr.36 - 40, ar kopējo platību 59,9 m².

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā: nekustamā īpašuma apsaimniekošanas maksa, Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un Objekta apdrošināšana.
Informācija par izsoli
Datums: 28.06.2018
Laiks: 14:00
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/24374/20180507152833_Pretendentu pieteikuma iesniegums.pdf
files/ads/24374/20180601095829_2 stavs_telpu gr 001, telpa Nr 1_2_3_4_5_ 23052018.png
files/ads/24374/20180601095829_3 stavs_Liters Nr 3 _ 23052018.png
files/ads/24374/20180614183608_VNĪ īpašumā esošo īpašumu NOMAS LĪGUMA paraugs FIZISKĀM personām 2018.pdf
files/ads/24374/20180614183609_VNĪ īpašumā esošo īpašumu NOMAS LĪGUMA PARAUGS JURIDISKĀM PERSONĀM 2018.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
67024979
Egita.Pulla@vni.lv

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Tērbatas iela 76 - 2, 3 stāvs

Nav nomas tiesību pretendentu.