Iznomā
Rīga, Elizabetes 2 - Biroju telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
7,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 31.05.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 010 0042 001
Būvju/telpu platība - no 14.7 m2 Līdz 1710.9 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 31.12.2020.
Stāvs: 1, 2, 3, 4, 5 no 7
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomai pieejamas biroja telpas dažādos ēkas stāvos (skat. telpu plānus publikācijas pielikumā).

Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 14.06.2018
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/24163/20171102152657_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
files/ads/24163/20180114205736_3.stāvs_brīvas_telpas.jpg
3.stāvs_brīvas_telpas.jpg
files/ads/24163/20180114210547_1.stāvs_brīvas_telpas.jpg
1.stāvs_brīvas_telpas.jpg
files/ads/24163/20180309154853_2.stāva_brīvās_telpas.jpg
2.stāva_brīvās_telpas.jpg
files/ads/24163/20180322172041_Telpu nomas ligums_paraugs_2018.pdf
Telpu nomas ligums_paraugs_2018.pdf
files/ads/24163/20180508092901_4.stāvs_brīvas_telpas uz 07052018.jpg
4.stāvs_brīvas_telpas uz 07052018.jpg
files/ads/24163/20180531161613__5.stavs_brivas telpas_31052018.jpg
_5.stavs_brivas telpas_31052018.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 7,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 13.06.2018