Iznomā
Rīga, Doma laukums 8a - 7.stāvs, biroju telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
5,60 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 17.05.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 006 0026
Būvju/telpu platība - 265.4 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 009
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 7 no 7 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā 7.stāva biroja telpas ēkas mansardā (lifts ēkā ir līdz 6. stāvam ).
Telpas Nr.1 un 3 - 14 ar kopējo platību - 265,4 m² (skat. pievienoto telpu plānu).
Telpās tiks veikti kosmētiskie uzlabojumi, tās būs labā tehniskā stāvoklī un būs pieejamas lietošanā ne ātrāk kā no 11.06.2018.

Papildus nomas maksai jāmaksā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas maksa, Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un apdrošināšana.
Informācija par izsoli
Datums: 31.05.2018
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/23996/20160728152943_Doma_laukums_8a_telpu_plāns.jpg
files/ads/23996/20171102152142_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
files/ads/23996/20180322192744_Telpu nomas ligums_paraugs_2018.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju Telpas
Cena
Cena - 5,60 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Doma laukums 8a - 7.stāvs, biroju telpas

Nav nomas tiesību pretendentu.