Iznomā
Rīga, Miesnieku iela 11 - Biroju telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
3,80 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 12.03.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 008 0023
Būvju/telpu platība - 182.65 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 001
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 4 no 4
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā telpas vēsturiskā Vecrīgas ēkā. Biroju telpas 4.stāvā, Nr.1-9,45-51 ar kopējo platību 182,65m2 (skat. pievienoto telpu plānu).
Telpās iepriekš atradās bērnudārzs, nepieciešams veikt kosmētisko remontu.
Papildus nomas maksai jāmaksā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas maksa, Nekustamā īpašuma nodoklis (NIN) un apdrošināšana.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 22.03.2018
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/22993/20150326173257_4.stāvs_brīvas_telpas.jpg
4.stāvs_brīvas_telpas.jpg
files/ads/22993/20171102155609_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
files/ads/22993/20180126150122_Telpu nomas līgums.doc
Telpu nomas līgums.doc
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Aleksejs Šveics
tālr.: 26645563
e-pasts: vni.lvaleksejs.sveics

Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,80 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 21.03.2018