Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Pārdod
Pārgaujas novads, Stalbes pagasts, "Krāces"
Zemes gabala platība - 1.5 ha
6 500,00 EUR
Publicēts 12.02.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4280 006 0072
Zemes gabala platība - 1.5 ha
Būvju skaits - 2
Cita objektu raksturojoša informācija
Apgrūtinājumi:
Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu līniju;
Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu līniju;
Tauvas joslas teritorija gar Braslas upi.
Informācija par izsoli
Datums: 12.03.2018
Laiks: 17:00
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi nosacījumi
Papildus informācija:
Tiek pārdota zemes vienība ar nosaukumu “Krāces”, kadastra apzīmējums 4280 006 0072, uz kuras atrodas divas būves ar kadastra apzīmējumiem 4280 006 0072 001 un 4280 006 0072 002.
Zemes vienība tiek atdalīta no nekustamā īpašuma “Skaļupes”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, ar kadastra Nr. 4280 006 0072.

Nekustamais īpašums tiek pārdots par augstāko piedāvāto cenu.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/22595/20180212105141_veidlapa_pieteikums_zemes_pirksanai-v2.docx
Kontakti
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
ivars.rubenis@altum.lv
zemesfonds@altum.lv

Cena
Cena - 6 500,00 EUR

Rezultāti


Noslēgts līgums par Pārdod Pārgaujas novads, Stalbes pagasts, "Krāces"

Pārdots par 6500.00 EUR