Pārdod
Pārgaujas novads, Stalbes pagasts, "Krāces"
Zemes gabala platība - 1.5 ha
6 500,00 EUR
Publicēts 12.02.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4280 006 0072
Zemes gabala platība - 1.5 ha
Būvju skaits - 2
Cita objektu raksturojoša informācija
Apgrūtinājumi:
Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu līniju;
Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu līniju;
Tauvas joslas teritorija gar Braslas upi.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 12.03.2018
Laiks: 17:00
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi nosacījumi
Papildus informācija:
Tiek pārdota zemes vienība ar nosaukumu “Krāces”, kadastra apzīmējums 4280 006 0072, uz kuras atrodas divas būves ar kadastra apzīmējumiem 4280 006 0072 001 un 4280 006 0072 002.
Zemes vienība tiek atdalīta no nekustamā īpašuma “Skaļupes”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, ar kadastra Nr. 4280 006 0072.

Nekustamais īpašums tiek pārdots par augstāko piedāvāto cenu.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/22595/20180212105141_veidlapa_pieteikums_zemes_pirksanai-v2.docx
veidlapa_pieteikums_zemes_pirksanai-v2.docx
Kontakti
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
ivars.rubenis@altum.lv
zemesfonds@altum.lv

Cena
Cena - 6 500,00 EUR