Iznomā
Rīga, Kr.Barona iela 54/58 - Biroja telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
3,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 09.02.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 029 0117 001
Būvju/telpu platība - no 20.4 m2 Līdz 73.6 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 2 no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroju telpas (73,6m2) ēkas ar kad.numuru 0100 029 0117 001 2.stāvā, telpas Nr.2,3,4,6.
Papildus nomas maksai jāmaksā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas maksa (mēnesī aptuveni - 0,64EUR/m2) Nekustamā īpašuma nodoklis (NIN) un apdrošināšana.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 22.02.2018
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/22572/20170227125426_Telpu_nomas_līguma_paraugs.pdf
Telpu_nomas_līguma_paraugs.pdf
files/ads/22572/20171102153119_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
files/ads/22572/20180202133325_Barona iela 54_58_001_2.stāva plāns.jpg
Barona iela 54_58_001_2.stāva plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Aleksejs Šveics
tālr.: 26645563
e-pasts: vni.lvaleksejs.sveics


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 21.02.2018