Iznomā
Liepāja, Graudu iela 50 - Biroju telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
4,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 05.01.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 032 0077
Būvju/telpu platība - no 15.6 m2 Līdz 89.8 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 2 no 6
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroja telpas ēkas 2.stāvā. Pieejamā telpu platība 15,6m2 un 74,2m2 (skatīt pievienoto telpu plānu).
Papildus nomas maksai jāmaksā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas maksa (vidēji mēnesī - 1,85 EUR/m2), Nekustamā īpašuma nodoklis (NIN) un apdrošināšana.
Informācija par izsoli
Datums: 18.01.2018
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu(Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/22234/20150126142022_Telpu nomas līguma paraugs.pdf
files/ads/22234/20171016122140_Graudu iela 50_2.stāva plāns.png
files/ads/22234/20171113161643_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 4,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)