Iznomā
Rīga, Meistaru iela 10 - 5.stāvs, biroju telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
4,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 18.10.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 006 0102
Būvju/telpu platība - 113 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 5 no 6 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
5.stāvs, biroju telpas nr.12-24 (113m2)
Telpās nepieciešams veikt remontu.
Informācija par izsoli
Datums: 01.11.2017
Laiks: 10:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/21331/20140828170559_5.stāvs.jpg
files/ads/21331/20150119134225_Telpu nomas līguma paraugs.pdf
files/ads/21331/20150129105158_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014).pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 4,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)