Iznomā
Daugavpils , Ģimnāzijas iela 12 - Biroju/noliktavu telpas ēkas pagrabstāvā
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
2,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 07.07.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 001 6802
Būvju/telpu platība - no 11.4 m2 Līdz 310.4 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: -1 no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Pagrabstāva biroja/noliktavas telpas. Pieejamās platība no 11,4m2 - 310,2m2.
Informācija par izsoli
Datums: 19.07.2017
Laiks: 10:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/20175/20150126141140_Telpu nomas līguma paraugs.pdf
files/ads/20175/20160318154847_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .pdf
files/ads/20175/20161129121234_Ģimnāzijas iela 12_pagrabstāva_plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Citas telpas
Cena
Cena - 2,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Daugavpils , Ģimnāzijas iela 12 - Biroju/noliktavu telpas ēkas pagrabstāvā

Nav nomas tiesību pretendentu.