Iznomā
Rīga, Kaļķu iela 24 - Biroju telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
3,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 19.06.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 002 0010
Būvju/telpu platība - 252.9 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 3 no 6 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
3.stāva biroju telpas nr.7,nr.9-19 (sk. pievienoto telpu plānu)

Informācija par izsoli
Datums: 28.06.2017
Laiks: 10:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/19926/20150116122853_Telpu nomas līguma paraugs.pdf
files/ads/19926/20150129140443_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014).pdf
files/ads/19926/20170222142336_Kaļķu_iela_24_3.stāvs.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Noslēgts līgums par Iznomā Rīga, Kaļķu iela 24 - Biroju telpas

Nomnieks: SIA "Gints Bude modes nams" noslēdz līgumu par 3.stāva biroju telpas nr.7,nr.9-19

Līguma noslēgšanas datums: 26.06.2017

Līguma darbības termiņš līdz: 28.06.2023


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Kaļķu iela 24 - Biroju telpas

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "Gints Bude modes nams" piedāvāja augstāko nomas maksu par 3.stāva biroju telpas nr.7,nr.9-19

Līguma noslēgšanas termiņš: 12.07.2017.

Kontaktpersona: RĪGAS REĢIONA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS tālr.:80002000