Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Iznomā
Rīga, Vaļņu iela 9 - Biroja telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
4,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 19.06.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 006 0094 001
Būvju/telpu platība - 72.81 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 4 no 5
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā telpu grupas 0100 006 0094 001 008 4.stāva telpas no Nr.7-11 ar kopējo platību 72,81 m2.
Informācija par izsoli
Datums: 28.06.2017
Laiks: 10:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/19925/20170619120717_Telpu_nomas_līguma_paraugs.pdf
files/ads/19925/20170619120723_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .pdf
files/ads/19925/20170619120732_Vaļņu iela 9_telpu plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 4,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Noslēgts līgums par Iznomā Rīga, Vaļņu iela 9 - Biroja telpas

Nomnieks: SIA "Capital Solutions" Atteicās slēgt līgumu

Līguma noslēgšanas datums: 01.01.1970

Līguma darbības termiņš līdz: 01.01.1970


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Vaļņu iela 9 - Biroja telpas

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "Capital Solutions" piedāvāja augstāko nomas maksu par 4.stāva telpas no Nr.7-11 ar kopējo platību 72,81 m2.

Līguma noslēgšanas termiņš: 12.07.2017.

Kontaktpersona: RĪGAS REĢIONA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS tālr.:80002000