Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Iznomā
Rīga, Kaļķu iela 24 - Biroju telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
4,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 19.06.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 002 0010
Būvju/telpu platība - no 96.8 m2 Līdz 371.7 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 4,5 no 6 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā 4.stāva biroju telpas ar kopējo platību 134.6m2.
Telpu grupa006, telpas nr.1,2.
Telpu gr.010,telpas nr.1-3
Telpu gr.904, telpas nr.1-4.
4.stāva biroju telpas nr. 1-9, ar kopējo platību 156.6m2 (sk. pievienoto telpu plānu)
5.stāva biroja telpas nr.25-27 ar kopējo platību 80.2m2 (sk. pievienoto telpu plānu)
Informācija par izsoli
Datums: 28.06.2017
Laiks: 10:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/19901/20150116122853_Telpu nomas līguma paraugs.pdf
files/ads/19901/20150129140443_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014).pdf
files/ads/19901/20160421145354_Kaļķu_iela_24 plāns.jpg
files/ads/19901/20160729155356_Kaļķu iela_24_plāns1.jpg
files/ads/19901/20160729155636_Kaļķu_iela_24_plāns.jpg
files/ads/19901/20161103114318_Kaļķu iela 24_4.stāvs.jpg
files/ads/19901/20170406161136_Kaļķu iela 24_5.stāva plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 4,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Noslēgts līgums par Iznomā Rīga, Kaļķu iela 24 - Biroju telpas

Nomnieks: SIA "Gints Bude noslēdz līgumu par 4.stāva biroju telpām nr. 1-9, ar kopējo platību 156.6m2

Līguma noslēgšanas datums: 26.07.2017

Līguma darbības termiņš līdz: 28.06.2023


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Kaļķu iela 24 - Biroju telpas

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "Gints Bude modes nams" piedāvāja augstāko nomas maksu par 4.stāva biroju telpām nr. 1-9, ar kopējo platību 156.6m2

Līguma noslēgšanas termiņš: 12.07.2017.

Kontaktpersona: RĪGAS REĢIONA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS tālr.:80002000