Pārdod
Liepāja, Lielā iela 3
Zemes gabala platība - 647 m2
120 000,00 EUR
Publicēts 23.05.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 033 0216
Būvju/telpu platība - 1063.6 m2
Zemes gabala platība - 647 m2
Būvju skaits - 1
Cita objektu raksturojoša informācija
Interesenti var iepazīties ar atzinumu par tirgus vērtību.
Informācija par izsoli
Datums: 29.06.2017
Laiks: 12:00
Izsole notiek Valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” (reģistrācijas Nr.40003294758) Rīgā, Vaļņu ielā 28. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var Valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgā, Vaļņu ielā 28, darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi nosacījumi
Personām, kuras vēlās piedalīties izsolē, ir jāreģistrējas kā izsoles dalībniekam un līdz reģistrācijas brīdim jāiemaksā drošības nauda 10 % no sākuma cenas un reģistrācijas maksa AS “SEB Banka” Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti. Par nosolīto objektu jānorēķinās viena mēneša laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.
Objektu var iegādāties izmantojot darījuma kontu.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 27.06.2017 16:00
Izsoles dalībnieku reģistrācijas maksa 70 EUR
Dokumenti lejupielādei
files/ads/19566/20150731152504_LiepājaLielā3_invetarizacija.pdf
files/ads/19566/20170130134031_Liela3_izsoles_noteikumu_pielikumi.pdf
files/ads/19566/20170130164316_Pieteikums par piedalisanos izsole.pdf
files/ads/19566/20170523134353_Liela3Liepaja_izsoles_noteikumi.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
67024659; 26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 120 000,00 EUR

Rezultāti


Noslēgts līgums par Pārdod Liepāja, Lielā iela 3

Pārdots par 121000.00 EUR