Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Iznomā
Rīga, Smilšu iela 7 - Biroju telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
4,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 18.05.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 006 0003 001
Būvju/telpu platība - 405.6 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 5,bēniņi no 5
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
5.stāvs, biroju telpas 297,3m2
bēniņi, biroju telpas 108,3m2

Biroju mēbeles, kas ir redzamas bildēs, nav iekļautas piedāvājumā.
Ēkā NAV pieejams lifts.
Informācija par izsoli
Datums: 31.05.2017
Laiks: 10:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/19511/20131010182649_5.stavs.jpg
files/ads/19511/20131010182836_bēniņi.pdf
files/ads/19511/20150114132113_Telpu nomas līguma paraugs.pdf
files/ads/19511/20150128140539_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014).pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nekustamā īpašuma darījumu konsultante
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nekustamā īpašuma darījumu konsultante
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 4,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Smilšu iela 7 - Biroju telpas

Nav nomas tiesību pretendentu.