Iznomā
Liepāja, Kungu 2 - Pagrabs, biroju/noliktavu telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
2,40 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 10.05.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 033 0227
Būvju/telpu platība - 99 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: pagrabs no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Pagrabs, biroju/noliktavas telpas, telpu gr.006, telpas nr.11-22
Informācija par izsoli
Datums: 24.05.2017
Laiks: 10:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/19447/20150126132214_Telpu nomas līguma paraugs.pdf
files/ads/19447/20150204231845_Pretendentu_pieteikšanas_iesniegums.pdf
files/ads/19447/20170320121934_Kungu iela 2 pagraba telpu plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nekustamā īpašuma darījumu konsultante
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nekustamā īpašuma darījumu konsultante
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Pagrabs
Cena
Cena - 2,40 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Liepāja, Kungu 2 - Pagrabs, biroju/noliktavu telpas

Nav nomas tiesību pretendentu.