Realizētie projekti
Jāņa Akuratera muzeja atjaunošana
Projekta nosaukums:

 

Eiropas Ekonomikas zonas programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” projekts „Jāņa Akuratera muzeja atjaunošana”.

Projekta Nr.:

EEZLV04/GSKMS/2013/17

Ieviešanas laiks:

30.09.2014.-31.10.2016.

Projekta īstenotājs:

Memoriālo muzeju apvienība www.memorialiemuzeji.lv

Projekta partneri:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) un Lillehammeres muzeju apvienība.

Projekta mērķis:

Projekts „Jāņa Akuratera muzeja atjaunošana” paredz muzeja ēkas O.Vācieša ielā 6a, Rīgā, atjaunošanu, piemērojot to muzeja funkciju veikšanai un padarot tās kultūras saturu atbilstošu mūsdienu prasībām.

Jāņa Akuratera muzejs atrodas ēkā, kas 1933.gadā celta pēc arhitekta Vernera Vitanda projekta, un 1991.gadā tika atklāts kā Raiņa Literatūras un mākslas muzeja filiāle. No 2009.gada 1.oktobra Jāņa Akuratera muzejs ir Memoriālo muzeju apvienības sastāvā, un šobrīd tajā apskatāmas piecas telpas, kurās 20.gs.30.gados dzīvoja J.Akuraters ar ģimeni, pēc viņa nāves – dzejnieka ģimene.

Muzeja darbības misija ir saglabāt pagājušā gadsimta 30.gados celtās mājas un tās iekštelpu autentiskumu, veidot un uzturēt sabiedrības interesi par Tēvzemes balvas laureātu, okupācijas gados noklusēto dzejnieku, rakstnieku un sabiedrisko darbinieku Jāni Akurateru (1876 – 1937).

Šodien rakstnieka māja ir viens no Pārdaugavas kultūras centriem, kur tāpat kā Jāņa Akuratera laikā pulcējas literāti un mākslinieki, mūziķi un aktieri, kā arī skolēni – teātra pulciņa nodarbībās.

Projekta pamatojums:

Jāņa Akuratera muzejs ir iekārtots pēc arhitekta Vernera Vitanda projekta speciāli dzejnieka Jāņa Akuratera ģimenei funkcionālisma stilā 1933.gadā uzceltā koka savrupmājā Rīgā. Akurateru mājā sadzīvo funkcionālisma stila interjera plānojums ar 19. gs. vidus bīdermeiera stila mēbelēm, autentiskas stila lietas ar 20. gs. 20.–30. gados veiktiem atdarinājumiem. Ēka ir augstvērtīgs, ļoti kvalitatīvi izstrādāts 20.gs. 30.gadu Latvijas būvmākslas funkcionālisma stila arhitektūras paraugs ar racionālu, tam laikam modernu arhitektūru, kas izpaužas gan ēkas kopskatā, gan katras detaļas kvalitātē.

Jāņa Akuratera muzeja ēkas tehniskais stāvoklis šobrīd vērtējams kā neapmierinošs, pie tam visas muzeja telpas netiek pilnvērtīgi izmantotas. Pēdējos gados muzeju apmeklē vidēji 4400 apmeklētāju gadā, kas ir salīdzinoši augsts rādītājs, bet šobrīd muzeja telpas nav piemērotas pilnvērtīgai muzeja funkciju veikšanai un apmeklētājiem nepiedāvā mūsdienu prasībām atbilstošu komfortu. Muzeja ēkā atjaunošanas darbi nav veikti kopš Jāņa Akuratera muzeja izveidošanas 1991.gadā, ēka un interjers ir nolietojies, tajā trūkst muzeja apmeklētāju ieejas mezgla, nepieciešams labiekārtot muzejam pieguļošo teritoriju un paplašināt muzeja kultūras pakalpojumu klāstu.

Projekta aktivitātes un rezultāti:

Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes:

 • Projekta vadība;
 • Projekta publicitāte, tajā skaitā bukleta izstrāde par projekta rezultātiem un semināra organizēšana par atjaunošanas darbu veikšanu memoriālo muzeju ēkās;
 • Pieredzes apmaiņa ar  Norvēģijas Karalistes Lillehammeres muzeju apvienību un tās Speciālajiem muzejiem: Bjērnstjernes Bjērnsona muzeju Aulestad Follebū un Sigridas Unsetes muzeju Bjerkebek Lillehammerē;
 • Jāņa Akuratera memoriālās ēkas atjaunošana, uzlabojot esošo ekspozīciju stāvokli, izveidojot ēkas puspagrabstāvā muzeju apmeklētāju ieejas mezglu, izveidojot jaunas ekspozīciju telpas, labiekārtojot muzeja teritoriju, atjaunojot pašu ēku un apmācot VNĪ darbiniekus restaurācijas darbu veikšanā;
 • Jaunu kultūras pakalpojumu ieviešana, izstrādājot jaunas muzeja programmas.

Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, tiks sasniegti šādi rezultāti:

 • Atjaunota Jāņa Akuratera muzeja ēka un tās interjera detaļas;
 • Atjaunots muzeja apmeklētāju ieejas mezgls;
 • Labiekārtota muzejam pieguļošā teritorija;
 • Radīti jauni kultūras pakalpojumi muzeja apmeklētājiem - izveidotas jaunas muzeja piedāvājuma programmas apmeklētājiem uz jaunizveidoto un pilnveidoto ekspozīciju bāzes - „Ziemeļu dimensija”, „Skats uz Torņakalnu”, „Lietas”, kā arī izstrādāta Jāņa Akuratera 140.jubilejas gada programma 2016.gadā, kuras centrālais notikums būtu restaurētās Akuratera mājas atklāšana un Jāņa Akuratera muzeja Latvijas Valsts 100.gadei veltītā programma. Programma ietvers gan izstādes par Jāni Akurateru un Latvijas Valsts tapšanu, gan pasākumus, filmas izveidi;
 • Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens.
Notikumi, termiņi un attīstības projekta statuss:

Projekta sākuma datums: 30.09.2014.

Projekta ilgums: 25 mēneši.

 • 2014.gada III - IV ceturksnis – iepirkuma veikšana tehniskā projekta izstrādei;
 • 2014.gada IV ceturksnis – 2015.gada II ceturksnis – tehniskā projekta izstrāde;
 • 2015.gada II - III ceturksnis – iepirkuma veikšana muzeja ēkas rekonstrukcijai;
 • 2016.gada I ceturksnis – 2016.gada III ceturksnis – Jāņa Akuratera muzeja ēkas rekonstrukcija un būvuzraudzība;
 • 2016.gada 30.septembrī nodots ekspluatācijā;
 • 2016.gada septembrī un oktobrī organizēti projekta noslēguma publicitātes pasākumi (projekta prezentācija un restaurācijas darbu norises prezentācija);
 • 2016.gada oktobrī izdots buklets par J.Akuratera muzeju (spiežot uz teksta saites iespējams lejuplādēt bukletu latviešu valodā un angļu valodā).
Projekta kopējā platība:

Teritorijas platība: 2571 kvadrātmetri.

Ēkas platība: 279,50 kvadrātmetri.

Projekta kopējās izmaksas:

250 000,00 EUR, t.sk., Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” līdzfinansējums 212 500,00 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 37 500,00 EUR apmērā.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu. Vairāk informācijas par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu pieejama interneta vietnē www.eeagrants.org

 

Projekta virzība (preses relīzes):

Sākta sadarbība ar Norvēģijas Lillehammeres muzeju asociāciju

VNĪ turpina memoriālo muzeju atjaunošanu 

VNĪ uzsāk Jāņa Akuratera muzeja pārbūvi un restaurāciju 

Atklāj izstādi par Jāņa Akuratera izveidoto mākslas darbu kolekciju 

Ekspluatācijā nodots atjaunotais un restaurētais Jāņa Akuratera muzejs 

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” ir atjaunojuši un nodevuši ekspluatācijā rakstnieka un tulkotāja Jāņa Akuratera namu Torņakalnā

 

PLEASE CLICK HERE FOR PROJECT INFORMATION IN ENGLISH