Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Iesniegumu formas

Rekvizīti

Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi»

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980

Vienotais reģ.nr.: 40003294758

Banku rekvizīti:

SEB banka AS, UNLALV2X, LV22UNLA0002200609436

Swedbank AS, HABALV22, LV93HABA0551022075737

Luminor Bank AS, NDEALV2X, LV29NDEA0000080431945

Tālrunis.: 80002000, fakss: 67024909, e-pasts: vni.lvvni

 

Būvprojektēšanas un būvatļaujas saņemšana

Projekta saskaņošana VNĪ nomniekiem vai īrniekiem

Projekta saskaņošana blakus zg/ēku īpašniekiem

 

Atsavināšanas ierosinājuma forma

Apbūvēta valsts zemesgabala atsavināšanas ierosinājums