Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Informācija par publicējošo kapitālsabiedrību
Nosaukums - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Reģ. Nr. - 40003356530
Epasts - lau.lvlau
Telefons - 67249238

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 11.05.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 01001212324
Būvju/telpu platība - 925 m2
Lietošanas mērķis - Zeme
Līguma darbības termiņš - 01.06.2018 - 31.05.2023, Līdz 5 (pieciem) gadiem no līguma noslēgšanas dienas

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Pilsēta - Rīga
Iela - Krustpils iela
Mājas vārds/numurs - 4

Kontakti

Vārds: Kaspars
Uzvārds: Bērziņš
Ieņemamais amats: Nekustamā īpašuma speciālists
Epasts: lau.lvkaspars.berzins
Telefons: 28395542

Piezīmes

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr.40003356530, 2018.gada 22.maijā plkst. 10:50 Kurstpils ielā 4, Rīgā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās, rīko nekustamā īpašuma atklātu mutisko izsoli  ar augšupejošu soli. Objekta izsoles sākuma cena ir 0,40 EUR/m2 bez PVN mēnesī.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu, reģistrēties izsolei, kā 
arī saskaņot nekustamā īpašuma apskates laiku var Krustpils ielā 4, Rīgā, VAS 
„Latvijas autoceļu uzturētājs” Rīgas ceļu rajona administrācijas telpās, darbdienās 
no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar Mārtiņu Kripševicu, tālr. 26681898. 
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2018.gada 21.maijs līdz plkst. 12:00.